Lotsbåt Sjöfartsverket

Fotograf: Mikael Karlin

Kategori: Inlandssjöfart

Ny inlandsfarled färdigställd

Sjöfartsverket har färdigställt den nya inlandsfarleden Herrhamraleden som möjliggör minskad belastning av vägnätet och ökade sjötransporter.

Herrhamraleden är en allmän farled, anpassad för inlandsfartyg av en typ som betecknas Groot Rijnschip och har de maximala dimensionerna 110 x 11,4 x 3,6 meter.

Strikta restriktioner

Herrhamraleden har strikta restriktioner för bland annat vind och sikt, uppger Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

– Nu knyter vi ihop den nya containerhamnen i Norvik utanför Stockholm med Mälardalen och Västerås hamn. Vi har märkt av ett ökat intresse från branschen om att dra nytta av den nya farleden, och därför är det positivt att vi snart är i hamn med vårt arbete, säger Johan Wahlström, enhetschef inom avdelningen för Maritim Samverkan och Utveckling vid Sjöfartsverket, i pressmeddelandet.

Fartygssimuleringar

Sjöfartsverkets arbete med Herrhamraleden har pågått sedan i fjol, och har bland annat gått ut på att analysera djupdata för området. För att säkerställa att det råder rätt förutsättningar för handelssjöfart har även flera fartygssimuleringar genomförts vid Sjöfartsverkets simulatoranläggning i Göteborg.

Herrhamraleden är en så kallad allmän farled, vilket innebär att det är Sjöfartsverket som ansvarar för att relevanta utmärkningar längs farleden åtgärdas.

– Farledsarbetet har flutit på väl och inneburit att vi nu lyckats färdigställa arbetet på rekordtid, vilket så klart är positivt för den svenska sjöfarten. Ett arbete som dessutom går hand i hand med regeringens klimatpolitiska mål om att främja överflyttningen av godstransporter från land till sjö, säger Johan Wahlström.

Utbildningsinsatser

Innan Herrhamraleden formellt kan invigas behöver Sjöfartsverket göra utbildningsinsatser av sina lotsar.

– Utbildningarna innebär att våra lotsar genomför olika fartygssimuleringar, men de kommer också studera sjökort och våra nya utmärkningar längs rutten. Går allt enligt plan kommer vi kunna börja assistera handelssjöfarten redan under andra halvan av maj månad, förklarar Johan Wahlström.