Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Container | Hamn/Logistik

Ny analys förespråkar fördjupning

En fördjupning av Göteborgs hamn är en lönsam investering, visar en ny analys av Trafikverket.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] analys av Trafikverket.

För att kunna ta emot de största containerfartygen i världen behöver farlederna i Göteborgs hamn bli djupare, närmare bestämt cirka fyra meter. En investering på cirka fyra miljarder kronor.

Samhällsekonomisk nytta

Enligt en ny rapport från Trafikverket skulle fördjupningen säkra näringslivets tillgång till oceangående direktsjöfart. Trafikverket har analyserat den samhällsekonomiska nyttan och kommit fram till att den så kallade nettonuvärdeskvoten (NNK) landar på 3,04. Det innebär att nyttorna med åtgärden överstiger kostnaderna med god marginal. För varje investerad krona får samhället fyra tillbaka och tjänar alltså tre kronor, enligt rapporten.

– Det är ett rekordhögt värde och gör att farledsfördjupningen är bland de mest lönsamma framtidsprojekt Sverige står inför, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Halvfulla fartyg

Den höga lönsamheten förklaras av Sveriges beroende av sjöfart och att nära hälften av containertransporterna går via Göteborg, som också är den enda hamnen med tillräcklig kapacitet att ta emot de största containerfartygen med direktförbindelser till bland annat Asien. Men fartygen kan inte komma fullastade i dag.

– Farleden är en flaskhals. De största fartygen kan bara lastas till 50 procent och det finns även fartyg som inte kan anlöpa Göteborg, och därmed inte Sverige, säger Magnus Kårestedt och fortsätter:

– Trafikverkets uträkningar visar att svensk import- och exportindustri skulle minska sina transportkostnader väsentligt om det fanns större möjligheter att skeppa godset direkt till och från marknader världen över.

Beslut våren 2018

För att farledsfördjupningen ska bli verklighet är nästa steg att bli prioriterad i den nationella planen för infrastruktur 2019–2028. Regeringen fastställer planen våren 2018.

– Med den här rekordhöga nyttosiffran hyser vi gott hopp om att farledsfördjupningen blir prioriterad. Regeringen har dessutom uttalat en ambition om att satsa på sjöfarten, eftersom det är det mest kostnadseffektiva och miljökloka sättet att frakta gods på, säger Magnus Kårestedt.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]