Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö

HaV förespråkar closed loop skrubbersystem

Havs- och vattenmyndigheten HaV vill att man endast tillåter stängda (closed loop) skrubberanläggningar för att tvätta avgaserna från svaveloxid.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]aserna från svaveloxid.

I ett yttrande till miljödepartementet framgår det att HaV inte vill tillåta några utsläpp alls i havet av tvättvatten från skrubberanläggningar. Detta innebär att HaV endast vill tillåta closed loop skrubbrar.

– Tvättvattnet innehåller svavel i form av svaveldioxid som bidrar till havsförsurningen. Det kan också innehålla andra ämnen som är skadliga för havsmiljön. Därför vill vi inte tillåta att det töms i havet, säger Jessica Hjerpe Olausson, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Vattnet från processen ska lämnas till miljösäkra anläggningar i hamn.

Surt tvättvatten

HaV uppger att enligt den föreslagna bestämmelsen får tvättvattnet släppas ut i havet ”endast om det kan visas att tvättvattnet inte har någon betydande effekt och inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön”. Enligt HaV är tvättvattnet mycket surt med cirka pH 3, jämfört med havsvattnets naturliga cirka pH 8.

– Det behöver bli tydligare vem som har ansvar att visa att kraven uppfylls och hur detta ska gå till. I EU:s skrivning framgår att det är fartygsoperatören som visa effekterna av tvättvattnet. Detta bör framgå även i den svenska bestämmelsen, säger Jessica Hjerpe Olausson.

Oklart 

Transportstyrelsen är den myndighet som ska se till att bestämmelserna efterlevs. HaV anser att det i förslaget är oklart vad som ska kontrolleras och hur det ska gå till.

– Vi menar att i stor sett är omöjligt att visa att tvättvattnet inte utgör ”någon betydande effekt på och inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön”. Tvärtom så kan det innebära att en större andel av svaveldioxiden når havsmiljön än om svavlet släppts ut i luften, risken är att det blir en slags genväg för försurningsprocessen, påpekar Jessica Hjerpe Olausson.

Yttrande

HaV lämnade i går sitt yttrande till miljödepartementet angående förslaget om ändring i förordningen om svavelhaltigt bränsle. Ändringen görs för att införliva EU:s ändringsdirektiv vad gäller svavelhalten i marina bränslen i svensk lagstiftning.

HaV pekar i sitt yttrande också på att hamnarna måste kunna göra sig av med tvättvattnet på ett miljösäkert sätt och att det ska vara enkelt att ändra lagen om dagens tekniker för att tvätta rökgaser är olämpliga eller lämpliga utifrån miljösynpunkt.

Införlivas i egen lagstiftning

– Om vi skulle införa en sådan text i vår lagstiftning så gäller det för alla fartyg som färdas på våra vatten. Varje medlemsstat införlivar EU-direktiven i sin egen lagstiftning och det har bland annat att göra med att de ska kunna utöva kontroll och tillsyn av fartyg i sina egna vatten. Det som den här ändringen innebär är att vi införlivar EU:s ändringsdirektiv i svensk lagstiftning, och dessa ändringar syftar till att föra in de ändringar som gäller för emissionskontrollområden som bland annat SECA. Det utrymmet som vi har att lagstifta annorlunda är begränsat, säger Jessica Hjerpe Olausson till Sjöfartstidningen.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]