Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Tank

Neste Oil säljer av flottan

Finska Neste Oil säljer fem tankfartyg och tre bogserbåtar och outsourcar 320 personer inom shipmanagement.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ner inom shipmanagement.

Det finska statliga oljebolaget Neste Oil ska sälja av sin egenägda flotta – på grund av för höga kostnader. På detta vis kan bolaget ”frigöra” EUR 60 miljoner och förbättra resultatet med cirkus EUR 10 miljoner.

– Volymen av bolagets produkter som transporteras av finskflaggade Nestefartyg har stadigt minskat. På grund av höga kostnadsnivåer så har inte Neste Oil kunnat konkurrera på ett lönsamt sätt på den internationella sjöfartsmarknaden. Det skulle krävas stora investeringar för att försäkra oss om kontinuitet på lång sikt med nuvarande förhållanden, därför planerar vi att dra oss ur sjöfartsbranschen (fartygsägandet red. anm) och förstärka vårt fokus på att utveckla kärnverksamheten, säger Matti Lievonen, Neste Oils vd och styrelseordförande.

320 personer lämnar företaget

Neste Oil kommer att outsourcha shipmanagementavdelningen på 320 personer, varav 300 personer till sjöss, till ett externt bolag. Förhandlingar med anställda och fack har inletts och tanken är att överföra personalen till den nya arbetsgivaren. Befraktning kommer däremot att vara kvar inom organisationen.

Råoljetankern Mastera (byggd 2003, 106.208 dwt) och kem- och produkttankfartygen Futura (byggd 2004, 25.084 dwt), Neste (byggd 2005, 25.117 dwt), Kiisla (byggd 2004, 14.750 dwt) och Suula (byggd 2005, 14.665 dwt) samt de tre bogserbåtarna Ukko, Ahti, och Esko ska säljas till bolag som kontrolleras av statliga Försörjningsberedskapscentralen och pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Fartygen kommer att säljas till rådande marknadsvillkor. Neste Oil kommer att chartra tillbaka fartygen på långtidskontrakt och de fortsätter att segla under finsk flagg.

– Jag är glad att vi har hittat en lösning som innebär att vi behåller nyckelfartyg i finsk ägo och som nyttjas av oss, säger Matti Lievonen.

Kan sälja sex fartyg till

Neste Oil planerar också att sälja tre av sina övriga tankfartyg, också de finskflaggade; råoljetankern Tempera (byggd 2002, 106.304 dwt) samt kem-och produkttankfartygen Purha (byggd 2003, 25.000 dwt) och Jurmo (byggd 2004, 25.049 dwt) vid ett senare tillfälle tillsammans med den 50-procentiga ägarandelen i produkttankfartygen Stena Poseidon (byggd 2006, 79.927 dwt) och Palva (byggd 2007, 74.940 dwt) samt råoljetankern Stena Arctica (byggd 2005, 117.099 dwt). De senare fartygen är flaggade i Storbritannien.

Neste Oil hade intäkter på EUR 19,9 miljarder 2012 och har runt 5.000 anställda. Bolaget är listat på Nasdaq OMX Helsinki.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]