Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Tank

Rederiet upphör men befraktningen kvar hos Neste

Endast den kommersiella befraktningen blir kvar hos Neste Oil efter att vårens omstruktureringsprocess har slutförts.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]sprocess har slutförts.

Sjöfartstidningen rapporterade igår att crew- and maintenance management av Neste Shippings fartyg kommer att tas över av OSM Group AS. Det norska bolaget bildar under våren ett dotterbolag i Finland som tar över bemanningen av Neste Oils för närvarande egna fartyg som seglar under finsk flagg. De omkring 300 ombordanställda och 17 landanställda övergår till det nya bolagets tjänst.

– Beträffande tekniskt management så flyttas all verksamhet inom vårt rederi som överlåtelse av rörelse till det dotterbolag som OSM Group AS bildar i Finland. Där ingår bemanningen av de fartyg som överförs till Försörjningsberedskapscentralen och Ilmarinen samt de tre tankfartyg som i detta skede ännu blir kvar i Neste Oils rederi Neste Shippings ägo, säger Arvo Ruotsalainen, vd för Neste Shipping, till Sjöfartstidningen.

Tre säljs 

Försörjningsberedskapscentralen och Ilmarinen tar över tankfartygen Mastera, Futura, Neste, Kiisla och Suula samt bogserarna Ukko, Ahti och Esko. Beslutet om att man planerar att sälja de tre återstående egna fartygen (Tempera, Jurmo och Purha) står fast, berättar Arvo Ruotsalainen vidare.

– Den pågående förändringen slutförs först och därefter utvärderar man i ett senare skede tidtabell för försäljningen av fartygen och tar separata beslut om försäljningen. Vi har ännu inte inlett några som helst förhandlingar beträffande dem.

Egen befraktning

Från Neste Shipping flyttas befraktningsverksamheten över till Neste Oil. Detta gäller ett tjugotal personer.

– Neste Shipping har varit ett fullständigt rederi med både kommersiell verksamhet och fleet management. I dagens läge ingår befraktning och Asset Management i den kommersiella funktionen. I den nya modellen bildas tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen och Ilmarinen ett bolag för fartygen dit Asset Management-funktionen koncentreras.

Efter att förändringarna genomförts blir det Neste Oils kommersiella befraktningsfunktion som opererar flottan kommersiellt. De fartyg som Försörjningsberedskapscentralen och Ilmarinen tar över förbinder sig Neste Oil att sysselsätta med långtidskontrakt. På samma sätt är det den kommersiella befraktningsavdelningen som beslutar om tidsbefraktat tonnage som i dagens läge uppgår till omkring tio fartyg.

Övergår till MGO

För de fartyg som Neste Shipping i dagens läge äger blir det inte aktuellt med några investeringar på grund av svaveldirektivet. Arvo Ruotsalainen säger att fartygen från och med 2015 kommer att använda marin gasolja.

– Vi har inte planerat några investeringar i skrubberanläggningar i detta skede.

 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]