Fotograf: Neste Oil

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Tank

Rätt tonnage med rätt kapacitet

Neste Oil planerar att lämna rederiverksamheten, men inte kontrollen över sina sjötransporter. Det handlar om att ha rätt mängd fartyg med den rätta kapaciteten i förhållande till behovet.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rhållande till behovet.

Det till drygt hälften statsägda finländska oljebolaget Neste Oil offentliggjorde förra veckan sina planer på att sälja fem tankfartyg och tre bogserare till Försörjningsberedskapscentralen och försäkringsbolaget Ilmarinen samt lägga ut management för dessa.

– Det som man kommit fram till är en villkorlig syn på principen för de framtida arrangemangen av ägandet. Till helhetsplanen – som uttryckligen är en plan i detta skede – hör att man börjar kartlägga samarbete med något managementrederi, säger Arvo Ruotsalainen, direktör för Neste Oil, Shipping and Terminals, till Sjöfartstidningen.

I samband med detta inleder Neste Oil i nästa vecka samarbetsförhandlingar med de anställda där man utreder olika alternativ.

– Man kommer att titta på olika alternativ både i Finland och i utlandet så att man i sinom tid kan ta ett beslut. Först när samarbetsförhandlingarna är slutförda tar man beslut om hur man ska gå vidare.

Lägger ut driften

Neste Oil har redan informerat om att själva rederifunktionen sannolikt kommer att outsourcas.

– Om man kommer fram till detta så lämnar vi över driften av fartygen till en utomstående leverantör. Kvalitetsnivån bör givetvis garanteras till minst den nivå som vi för närvarande håller. Om planen förverkligas så sker det som överlåtelse av verksamhet och då följer de nuvarande arbetstagarna med, säger Arvo Ruotsalainen.

De fartyg som man planerar att sälja till Försörjningsberedskapscentralen och Ilmarinen kommer fortsättningsvis att kontrolleras av Neste Oil. Den egna befraktningsavdelningen fortsätter oförändrat med sin verksamhet.

– Om affären förverkligas fortsätter fartygen i Neste Oils trafik med ett skräddarsytt avtal som säkert är litet mer än ett vanligt tidsbefraktningsavtal. Vi kommer att förfoga över fartygen och arrangemangen kring detta ska vi komma överens om med de nya ägarna. Sannolikt kommer det fartygsvis att gälla varierande tidsperioder på mellan fem och tio år som de kommer att tas i trafik för oss. Med dessa fartyg kommer verksamheten i praktiken att fortsätta på ett liknande sätt som idag. Neste Oil kommer fortsättningsvis att använda och sälja kapaciteten, förklarar Arvo Ruotsalainen vidare.

Ändrade verksamhetsförutsättningar

Att Neste Oil har valt att gå vidare med en koalition där Försörjningsberedskapscentralen ingår ser Arvo Ruotsalainen som naturligt.

– Det var ett mycket potentiellt alternativ. Försörjningsberedskapscentralen har givetvis ett starkt intresse av att säkra ett specialområde som är det enda i sitt slag inom sjöfarten Finland. Ingen annan än Neste Oil har ju en egen tankerflotta.

Det som nu håller på att hända sätter punkt för en lång era inom finländsk sjöfart. Kort efter andra världskriget bildade staten raffinaderiet Neste som skaffade egna tankfartyg för att trygga försörjningen av råolja.

– Det gäller nu att finna effektivare modeller där man kan tillfredsställa flera olika behov samtidigt. Som helhet har Neste Oils affärsverksamhet utvecklats strategiskt och transportbehoven har förändrats ganska kraftigt. Man kan säga att den globala handelns struktur idag är en helt annan än under gångna decennier. Till exempel affärsverksamheten kring förnybara bränslen är fullständigt global och har en annan struktur än traditionell oljehandel. När tyngdpunkten mer och mer förflyttas mot detta så är volymerna på partierna tills vidare så små att de tekniskt flyttas till andra marknader och då är det en utmaning att operera med eget tonnage här i norr. Som helhet är den flotta som vi långsiktigt knyter till oss mindre än förr. Det är främst isgående tonnage som vi strategiskt säkrar med långa kontrakt. Denna lösning ger alla dessa nycklar, menar Arvo Ruotsalainen.

Väljer MDO

Enligt Arvo Ruotsalainen har svaveldirektivet, som träder i kraft 2015, inte haft någon egentlig inverkan på planerna.

– Inte till någon väsentlig del, eftersom det drabbar alla som trafikerar i dessa vatten. Någon bör givetvis genomföra de åtgärder som krävs med möjligast rationella lösning. Om planerna förverkligas så kommer koalitionen att svara för detta. Med de fakta som finns tillgängliga kommer vi att utrusta fartygen för användning av lågsvavlig bunker av typ MGO. Tills vidare har vi inte ratificerat ett enda skrubberprojekt.

Han ser inte heller att den nya ägarsituationen skulle försvåra anskaffandet av nytt tonnage när det blir nödvändigt.

– Naturligtvis så behövs det tanktonnage även efter tio år. När det strategiska tonnaget i något skede bör förnyas så är det logiskt att man gör det enligt samma modell och mekanism som man nu planerar att genomföra.

Stora inbesparingar

Neste Oil har haft lönsamhetsproblem med sin rederiverksamhet. Den planerade lösningen, som dessutom omfattar en utförsäljning av de egna och delägda tankfartyg som inte tas över av Ilmarinen och Försörjningsberedskapscentralen, ska vända på den negativa utvecklingen. 

– Vi sparar årligen grovt räknat omkring EUR 10 miljoner med denna plan. Inbesparingarna kommer från olika poster. Vi har även till exempel reducerat antalet TC-tonnage och på detta sätt erhållit högre effektivitet. Det väsentligt är att flottan har rätt storlek och att fartygen är av rätt typ för det aktuella behovet Dessutom är förstås effektivitet och prestanda viktiga. Det förbättras med denna plan, försäkrar Arvo Ruotsalainen.

Resten av flottan till salu

De tankfartyg som Neste Oil planerar att sälja till Försörjningsberedskapscentralen och Ilmarinen är aframaxtankern Mastera samt produkttankfartygen Futura, Neste, Kiisla och Suula. Vidare ingår bogserarna Ukko, Ahti och Esko i affären. Enligt Försörjningsberedskapscentralen skulle man tillsammans med Ilmarinen bilda separata bolag som köper fartygen. Försörjningsberedskapscentralen finansierar köpet från försörjningsberedskapsfonden, som står utanför statens budget. Ur denna fond finansieras säkerhetsupplag och vissa reservarrangemang som för att trygga den tekniska infrastrukturen. Syftet med arrangemanget uppges vara att trygga energiförsörjningens kritiska transporter med fartyg som är i inhemsk ägo och seglar under finländsk flagg.

Dessutom planerar Neste Oil att i ett senare skede sälja de övriga hel- och delägda tankfartygen i sin flotta. Tempera, Purha och Jurmo är helägda medan Neste Oil äger Stena Poseidon, Palva och Stena Arctica tillsammans med Stena.

 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]