Kategori: Juridik

NLC Ferry fick rätt i tvist

Arbetsdomstolen i Finland förkastar fackförbundets yrkande om ersättning till uppsagd befälhavare på svensk-finska rederiet NLC Ferry Oy Ab.

Tvisten har sitt ursprung i att en befälhavare på den finskflaggade bil- och passagerarfärjan Wasa Express sades upp i maj 2014 efter att ha blivit ertappad av tullen i Finland för att smuggla iland skattefri tobak och alkohol. Dessutom motiverades uppsägningen med ekonomiska oklarheter i redovisning till myndigheter och arbetsgivare i anslutning till försäljning i slabben och kontantkassan.

Förtroendeman

Personen verkade även som huvudförtroendeman. Enligt finska sjömanslagen är en uppsägning i sådana fall möjligt endast om majoriteten av de arbetstagare, vilkas förtroendeman personen är, samtycker. Majoriteten av medlemmarna i Finlands Skeppsbefälsförbund motsatte sig uppsägningen och ärendet togs till Arbetsdomstolen.

Fackförbundet krävde en ersättning motsvarande 25 månaders lön plus lön för uppsägningstiden. Rederierna i Finland blev instämda av Finlands Skeppsbefälsförbund och yrkade därefter att talan förkastas.

Talan förkastades

Trots att detta var en engångsföreteelse och att personen aldrig tidigare erhållit någon varning ansåg Arbetsdomstolen att förfarandet var speciellt allvarligt på grund av positionen som befälhavare.

Arbetsdomstolen förkastade talan den 12 augusti. Domen var enhällig.

Positionen avgörande

Bland annat motiverades beslutet med att befälhavaren svarar för fartyget och dess säkerhet och representerar rederiet bland annat gentemot tullen. Det är också befälhavarens uppgift att övervaka att lagen följs ombord.

”När en person i denna position med avsikt bryter mot tullbestämmelserna och företagets interna handlingsanvisningar, även om det är en engångsföreteelse, kan man inte rimligtvis kräva att arbetsgivaren fortsätter arbetsförhållandet”, står det i Arbetsdomstolens beslut.

”Väntad och riktig dom”

Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland, anser att domen var riktig.

– Det var en väntad och en riktig dom. En befälhavare har till uppgift att bland annat övervaka att man följer lagstiftning och avtal och ingripa om någon i besättningen inte gör det. Det är viktigt att befälhavaren statuerar exempel och utgör en modell. På grund av sin rättsliga ställning ombord måste hårdare krav ställas på befälhavaren vad gäller efterföljnad av lagen. 

Kommentarer

 • Anonymous

  Helt riktigt dombeslut ! – En Befälhavare har ansvar att följa lagar och förordningar, och föregå med gott exempel!
  f.d.Sjöman som verkat i befälsposition

 • F.d. styrman i åländskt rederi.

  Det intressanta blir dock då ett åländskt rederi ansåg att resor till/från fartygen inte behövde betalas av rederiet utan skulle betalas av den ombordanställde med motiveringen att den ombordanställde tjänade så bra på sprit & vinförsäljningen vid veckoankomsten i finsk hamn.

  Detta skedde under 90-talet. Vet inte om det fortfarande sker.

 • Sjöfarare

  Alldeles för hårda påföljder för ett litet misstag. Handen upp vem aldrig har tagit en flaska hem? En varning skulle ha varit rättvis. Men sånt händer när folk utan någonslags kunskap om sjöfart dömer. Och hela fallet var ju klappjakt, inget annat.

 • Bengt Björkholm

  om vi utgår ifrån att en befälhavare i ett fartyg vanligtvis visas mer förtroende, av myndigheter etc,än övrigt fartygsbesättning så ser vi förklaringen till att han också drabbas av kännbara sanktioner.I detta fall hade befälhavaren dessutom fifflat med kassan som han självutnämt tagit att sköta, att han dessutom fungerade som fackföreningens förtroendeman verkar motstridigt och osmidigt.Domen var helt riktig och rederiet skall vara glad över de blivit kvitt denna mångsysslande ”mafios”.

 • Anonymous

  Dom största smugglarna på den tiden jag seglade var skepparna! Och det var inte så värst länge sedan så det har nog inte ändrat sig nått större.
  Flera skeppare som inte ville sälja sprit till manskapet med olika dåliga förklaringar, allt för att kunna sälja deras ”ranson” dyrare till folk i hamnarna istället.
  Därmed alls inte sagt att detta fallet skulle vara sådant men lite ”payback” känsla får man ju onekligen.

 • Anonymous

  det var riggat!

Artikeln är stängd för fler kommentarer