Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik | Juridik

Båda parter fick rätt i AD

De 25 hamnarbetarna i Göteborgs containerterminal gjorde sig inte skyldiga till något olovligt när de tillfälligt lade ner arbetet förra vintern. Även Sveriges Hamnar fick rätt i AD. 

Tvisten mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet rör den arbetsnedläggelse som 25 hamnarbetare, anslutna till Hamnarbetarförbundet, genomförde den 26 januari 2017 i APMT:s terminal. På mötet som arrangerades då arbetsnedläggelsen ägde rum deltog även hamnarbetare anslutna till Transportarbetareförbundet. 

Inte brutit mot något

Sveriges Hamnar menar att hamnarbetarna vidtagit en olovlig stridsåtgärd och därför ska betala skadestånd till hamnbolaget APMT. Något AD inte anser. ”Det finns således inte någon bestämmelse i medbestämmandelagen rörande stridsåtgärder som arbetstagarna kan ha brutit mot. Inte heller i annan lagstiftning finns det någon bestämmelse om att arbetstagarna, om de lagt ned arbetet och vidtagit en stridsåtgärd, kan behöva betala allmänt skadestånd eller någon annan form av ideellt skadestånd”, skriver Arbetsdomstolen. 

Upprättelse

– Det känns bra att våra medlemmar frias helt. Det här har ju från första början handlat om att arbetsgivarsidan vill smutskasta Hamnarbetarförbundet och trakassera våra medlemmar, men i det här fallet var det mer än pengar som stod på spel. Våra medlemmar har tagit illa vid sig av anklagelserna. Det här är skötsamma människor med en stark yrkesheder, och det är skönt att de nu fått upprättelse i domstol, säger Peter Annerback, ordförande för Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg i ett pressmeddelande. 

Rätt med löneavdrag

Arbetsdomstolen avslår även Hamnarbetarförbundets yrkande om att Sveriges Hamnar gjorde fel när man utdelade skriftliga varningar efter arbetsnedläggelsen och gjorde avdrag på lönen för tiden arbetet låg nere. ”Arbetstagarna har inte rätt till lön för tid under vilken de varken arbetat eller stått till förfogande för arbete. Bolaget har därför haft rätt att göra det löneavdrag som bolaget har gjort”, står att läsa i domen. Sveriges Hamnar anser inte att Arbetsdomstolen dömt till Hamnarbetarnas fördel. ”Arbetsdomstolens dom ger Sveriges Hamnar rätt i att de anställda brutit mot sitt anställningsavtal och att det var korrekt av arbetsgivaren att göra löneavdrag och utdela varningar till de berörda”, menar Sveriges Hamnar. 

Utredning skjuts fram

Just nu pågår det inte några stridsåtgärder i containerterminalen, som de senaste åren har varit drabbad av såväl strejker som blockader och lockouter och – som en följd av detta – tappat stora containervolymer.

Regeringens pågående utredning om lagstiftning kring stridsåtgärder skulle offentliggjorts senast i dag torsdag, men skjuts fram och presenteras i stället den 20 juni. Orsaken uppges vara att regeringen just nu har mycket att göra.