Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri

Mycket grunt kring Atlantic

Den grundstötta torrlastaren Atlantic bärgas tidigast under tisdagen, meddelar Kustbevakningen.

Innan en bärgning av Atlantic kan genomföras måste 28.000 liter dieselolja i en tank först avlägsnas från fartyget. På måndagen ligger fokus på att tömma tanken och fartyget dras flott tidigast tisdag morgon. Totalt finns 44.000 liter dieselolja ombord.

Kustbevakningen uppger i ett pressmeddelande att det är ett tidskrävande arbete att lossa bränslet som enligt de senaste beräkningarna finns i den mest kritiskt utsatta tanken.

Tar längre tid

Vidare meddelar Kustbevakningen att det saknas lagringsmöjligheter ombord på haveristen, och att fartyg med tillräckligt stora tankar kan inte komma intill eftersom det är mycket grunt runt fartyget.

– Processen tar något längre tid än inblandade parter hade räknat med. Det är bärgningsbolaget och fartygets besättning som sköter tömningen, Kustbevakningen och transportstyrelsen övervakar arbetet, säger Claes Ringqvist, räddningsledare på Kustbevakningen, i ett pressmeddelande på måndag förmiddag.

Pråm och tankbil

Planen är att utföra operationen med hjälp av en pråm med tankbil, som i omgångar kan transportera iland bränslet. Arbetet med att få en pråm till platsen, med en tankbil ombord, pågår under dagen. Planen är att påbörja tömningen någon gång under måndagseftermiddagen

– Vi avvaktar pråmen. Som tidigast kan lossningsförsöket ske imorgon bitti. Det är bärgningsbolaget som sköter arbetet. Processen går som vi har tänkt oss, men något långsammare, säger Claes Ringqvist.

Nöter mot sten 

Kustbevakningen informerar att haveristens skrov nöter mot sten på tre ställen: förut, midskepps och ytterligare lite längre akterut.

Vädret var på söndag kväll fortfarande stadigt, men tilltagande vindar väntades samt ett något högre vattenstånd.

– De här faktorerna är oerhört viktiga att ta hänsyn till när man samtidigt börjar tömma haveristen på delar av bränslet. Fartyget blir lättare och med mer vatten under, kan det komma i rörelse, säger Filip Lundgren, som under helgen tjänstgjorde som räddningsledare.

Sjöfylleri

Fartygets befälhavare och överstyrman är misstänkta för grovt sjöfylleri och grov vårdlöshet i sjötrafik och togs om hand av polisen i Kalmar. Den anhållne överstyrmannen har förts ombord tillsammans med vakter och polis för att ta rollen som befälhavare. Detta är nödvändigt inför ett lossdragningsförsök, som tidigast kan komma att ske under måndagen. Besättningen består av ryska och filipinska medborgare.