Fotograf: Wikimedia Commons

Kategori: Container | Miljö

MSC minskar sina CO2-utsläpp

Mediterranean Shipping Company, MSC, satsar nu på biobränsle för att få ner containerfartygens höga CO2-utsläpp.

Enligt ett pressmeddelande från MSC ska alla rederiets fartyg som anlöper Rotterdam nu ha 30 procent biobränsle i tankarna. Rederiet har tidigare genomfört lyckade försök med 10 procents inblandning av biobränsle och kan därför tryggt öka till 30 procent.

Ska bli rutin

Bud Darr, Executive Vice President, Maritime Policy & Government Affairs, MSC Group, säger i pressmeddelandet att de nu ser fram emot att rutinmässigt använda biobränsle i fartygen.

– Genom inblandning av biobränsle räknar vi med att uppnå en 15–20-procentig CO2-reduktion.

Sätt att klara IMO:s krav

Enligt MSC kan ansvarsfullt framställt biobränsle både vara ett sätt för sjöfarten att klara IMO:s 2030-nivå för CO2-utsläppen och vara en viktigt del i utvecklingen mot CO2-ambitionen för 2050.