Maersk reducerar sina CO2-utsläpp

A P Møller-Mærsk Group har skurit ner på CO2-utsläppen från fartygen med nio procent, enligt bolagets årliga Health, Safety, Security and Environment report. Reduceringen på fem miljoner ton CO2-utsläpp kommer framför allt av lägre hastigheter och därmed lägre bränslekonsumtion. Containerdivisionen Maersk Line svarar för 90 procent av bolagets utsläpp. En annan förbättring i företaget är att antalet arbetsrelaterade dödsfall har minskat från 25 personer 2007 till 20 personer 2008. Bolaget har 120.000 anställda.