Bättre planering sänker CO2-utsläpp

Sjöfarten skulle redan idag kunna minska CO2-utsläppen med 15 procent genom bättre planering, det hävdar DNV i en ny studie som presenterades idag. Reduktionen skulle ske genom bättre planering av fartygens resor, trim, weather routing och god skrovkondition.Enligt DNV skulle förändringarna kunna ske utan större investeringar och därmed reducera kostnaderna för redarna.Nya fartygsdesigner kan enligt studien ge 50-procentiga reduceringar av CO2-utsläppen. Totalt innebär detta dock inte minskade CO2-utsläpp.– En realistisk långsiktig ambition för sjöfarten är en CO2-neutral tillväxt, säger Tor Svensen, chef för DNV:s maritima verksamhet.Orsaken till det är tillväxten i världshandeln som också leder till ett större antal fartyg i världen.