Fotograf: Trafikverket

Minskade utsläpp för Karin

SCR-katalysatorer minskar vägfärjan Karins koloxid- och kväveoxidutsläpp med upp till 90 procent. 

Trafikverket Färjerederiet fortsätter arbetet med att hitta miljövänliga lösningar för sina vägfärjor.

Nya motorer

Det senaste projektet gäller vägfärjan Karin som trafikerar Skanssundsleden mellan Hörningsnäs och Mörkö, strax söder om Södertälje. Där har man bytt ut de fyra motorerna mot två nya som är försedda med så kallade SCR-katalysatorer (Selective Catalytic Reduction). Enligt Färjerederiet minskar utsläppen av partiklar med mellan 50-75 procent och utsläppen av koloxid och kväveoxider med mellan 75-90 procent. 

Testar olika lösningar

– Trafikverket vidtar många åtgärder för att på sikt uppnå en fossilfri färjedrift. Vi prövar olika fossilfria drivmedel, vi inför eldrift, och vi utbildar vår personal i skonsam manövrering, så kallad ecoshipping, säger teknik- och miljöchef Fredrik Almlöv.

Färjeledens längd är 330 meter och överfarten tar tre minuter. Under 2017 transporterades 103.000 fordon över leden med vägfärjan Karin som har en kapacitet på 148 passagerare och 22 personbilar.