IMO: Kraftigt minskade CO2-utsläpp från fartyg med nya regler

Nya internationella regler som beräknas träda i kraft 1 januari 2013 kommer att minska CO2-utsläppen från fartyg med 151,5 miljoner ton 2020 och med 330 miljoner ton 2030. Enligt studien kommer CO2-utsläppen och bränsleförbrukningen att minska med 13 respektive 23 procent jämfört med ett scenario där inget görs. För rederierna kommer det att innebära att bunkernotan minskar med USD 50 miljarder 2020 och USD 200 miljarder 2030, inräknat effekterna av övergången till lågsvavligt bränsle. Det visar en studie som klassningssällskapen Lloyd's Register och DNV gjort på uppdrag av IMO. Enligt studien kan optimering av skrovformer och huvudmaskineri spara 10 procent av bränsleförbrukningen utan att kostnaden för ett nybygge påverkas nämnvärt.De nya regler som skall införas är ett energieffektivitetsindex för nybyggda fartyg, EEDI, samt en obligatorisk plan för operation av fartygs energieffektivitet, SEEMP.IMO kommer att presentera rapporten vid Förenta Nationernas klimatkonferens i Durban som inleds 28 november.