OljOla tog leverans av bunkerfartyget Vingaren i november 2021. Fartyget är 99,85 meter långt och har en dödvikt på 5.561 ton.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Regelverk | Tank

Har världsunikt certifikat för avgasrening

Som första fartyg någonsin har bunkerfartyget Vingaren fått sin ombordinstallation för avgasrening godkänd enligt Marpol Annex VI:s ”Equivalent”-regler.
OljOlas nyaste fartyg Vingaren har ett IMO Tier III-tillägg i sitt certifikat för efterinstallationen av Gesabs SCR Catamiser. Det är fartyget först i världen med att få.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]x VI:s ”Equivalent”-regler.”} /–>

OljOlas nyaste fartyg Vingaren har ett IMO Tier III-tillägg i sitt certifikat för efterinstallationen av Gesabs SCR Catamiser. Det är fartyget först i världen med att få.

 – Vi har gjort det omöjliga möjligt, säger Fredrik Lewerth, säljdirektör på Gesab, som har varit med från början i den flera år långa processen.

Både avgasrening och värmeåtervinning

Gesab och Ola Nilsson, vd för tankrederiet OljOla, började redan för fem–sex år sedan diskutera hur de skulle få till största möjliga energiåtervinning i kombination med en reduktion av kväveoxidutsläppen (NOx). 

– Gesabs SCR Catamiser kombinerar energiåtervinning från flera motorer med avgasrening och ljuddämpning. Det var den enda lösningen som skulle vara möjlig att få plats i det begränsade utrymmet, säger Fredrik Lewerth.

Vingaren har dieselelektrisk framdrift med sex Mitsubishi-maskiner. Om man skulle följa den sedvanliga ordningen för avgasreningsutrustning som motsvarar kraven i Marpol Annex VI skulle fartyget behöva ha sex SCR-enheter, en per maskin, och kanske två avgaspannor installerade, förklarar Fredrik Lewerth.

– Vi hade inte fått plats och det hade inte blivit stabilitetsmässigt vettigt. Det vi har gjort nu är en SCR Catamiser-kombination med en enhet per tre motorer, så det blir två sådana enheter totalt. Varje SCR Catamiser är ansluten till tre gensets via ett spjällsystem, säger han.

Johan Svenberg och Fredrik Lewerth på Gesab, i bakgrunden en kontrollenhet till SCR Catamisersystemet. Foto: Anna Janson

Samarbete med Transportstyrelsen

Transportstyrelsen inledde för flera år sedan ett projekt, i samarbete med Gesab och klassningssällskapet Bureau Veritas, med syfte att få efterinstallationen av Gesabs SCR Catamiser godkänd enligt ”Regulation 4 – Equivalents” i IMO-konventionen Marpols Annex VI. ”Equivalent”-reglerna tillåter alternativa lösningar för katalytisk avgasrening (SCR), men det är ingen som tidigare har lyckats driva processen hela vägen till certifikat.

– I klassningsbolagens paraplyorganisation IACS har man kommit överens om en praxis, att man godkänner inga equivalents för just SCR, säger Johan Svenberg, chef för Gesabs affärsenhet SCR Systems.

Gesab har i samarbete med andra oberoende SCR-leverantörer drivit certifikatsfrågan hos Transportstyrelsen, som tog ärendet till IMO.

– Vi har gått direkt via Transportstyrelsen, som representerar Sverige i IMO. Transportstyrelsen lyckades få någon form av okej från IMO att göra ett case av det här. Det var första gången någon väckte den här frågan i IMO, säger Johan Svenberg.

”Se bortom reglerna”

Vingaren levererades i november 2020 från kinesiska varvet PaxOcean Engineering. I februari 2021 utfördes mätningar av innehållet i avgaserna av norska mätbolaget Ecoxy. Ombord fanns också en inspektör från Transportstyrelsen. Ett år senare kom slutligen certifikatet.

– Vi har gjort det omöjliga möjligt, känner jag! Jag är stolt över att vi faktiskt har fått iland den här grejen. Vi fick väldigt bra stöttning från Stena Teknik och Transportstyrelsen har varit instrumentella i att kunna se bortom reglerna, att tänka utanför boxen. Det finns ju faktiskt fall där man kan göra något bättre än reglerna föreskriver, säger Fredrik Lewerth.

Reducerar NOx och CO2

Göteborgsföretaget Gesab – Göteborgs Energy Systems AB – specialiserar sig på värmesystem för tillämpning både ombord och iland. Gesabs innovation SCR Catamiser är en kombinerad katalysator och värmepanna som återvinner värme.

Den installerades för första gången på Sirius Shippings kemtanker Olympus 2011. Genom selektiv katalytisk avgasrening (SCR) reducerar utrustningen kväveutsläppen på Olympus med 90 procent. Dessutom återcirkulerar den värmen i avgaserna, vilket i Olympus fall minskar bränsleåtgången med cirka 100 ton, motsvarande 300 ton koldioxidutsläpp, om året.

Västsvenska rederierna Terntank, Sirius, Tarbit, Ektank, Donsötank och nu senast OljOla har installerat SCR Catamiser på sina tankfartyg.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]