Minskade CO2-utsläpp kan ge mer sjöfart

En överflyttning mellan trafikslag på ett samhällsekonomiskt godtagbart sätt kan minska transportsektorns utsläpp av CO2 med 25 procent. Det hävdar SIKA i en rapport som omfattar såväl passagerar- som godstrafik som man gjort på regeringens uppdrag. För sjöfartens del hävdar man att en kilometerskatt på land skulle ge ökade sjötransporter längs kusterna och i internationell trafik. Man ser dock en CO2-skatt som mer effektiv eller att sjöfart och flyg också förs in i EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Störst överflyttningspotential finns enligt rapporten dock mellan långväga biltransporter och järnvägsanknutna kombitransporter. Man hävdar också att färre men större hamnar skulle ge järnvägen en konkurrensfördel.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.