Mærsk vill göra sig av med aktier i DFDS och Höegh

A. P. Møller-Mærsk har lagt ut stora andelar i två rederier till försäljning. Dels aktieinnehavet på 28,8 procent i DFDS Group som Mærsk blev ägare av vid försäljningen av Norfolk Line till DFDS 2009. Hälften av försäljningssumman på DKK 1,3 miljarder betalades med aktier i DFDS. Dels 37,5 procent av aktierna i Höegh Autoliners med säte i Oslo. Denna aktiepost förvärvades av A. P. Møller-Mærsk i samband med försäljningen av bolagets flotta av biltransportfartyg. De överfördes till Höegh Autoliners i januari 2008 och betalades med aktier. Nyheten om att Mærsk vill avyttra sitt ägande i de båda rederierna gjordes i samband med en marknadsdag koncernen anordnade, där närmare 300 investerare, mäklare och analytiker deltog. Mærsk meddelade också att man ska satsa stenhårt på att Maersk Oil & Gas ska växa 50 procent de kommande 5 till 10 åren.