Fotograf: Maersk

Kategori: Folk/företag

Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller avliden

Skeppsredaren Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller avled den 16 april kl 05.00 på Rigshospitalet i Köpenhamn vid en ålder av 98 år. Han föddes den 13 Juli 1913.

Frånfället får på kort sikt inga dramatiska effekter för organisationen och ledningen på högkvarteret på Esplanaden 50 i Köpenhamn, då skeppsredaren genom åren gjort det till en dygd att inte bygga upp företaget kring sig själv som person. Utan det är det är företaget, som Mærsk Mc-Kinney Møller kallade det, som ska stå i centrum.

Under de senaste 30 åren har orden ”med rettidig omhu” stått som en maxim i koncernen, och Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller förberedde noga för tiden efter hans bortgång. I än 19 år har ett testamente varit redo med en detaljerad plan för hur företaget ska fortsätta framåt i den anda som funnits länge inom rederiet. Mærsk Mc-Kinney Møller tog över verksamheten från sin far, Arnold Peter Møller, när denne avled i juni 1965.

Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller fick tre döttrar tillsammans med sin hustru Emma. Den yngsta dottern, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, tar över som ordförande i Almenfonden och flera andra fonder, som kontrollerar makten i det börsnoterade bolaget A. P. Møller-Mærsk A/S. Familjen och fonderna sitter med cirka 60 procent av A-aktierna i bolaget. Fonderna sattes upp redan 1941 då A. P. Møller ville säkra rederiet mot fientliga uppköp eller mot att familjen i framtiden skulle dränera bolaget på pengar.

För Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller gick in i företaget 1934, han fick en traditionell sjöfartsutbildning med stationeringar i London, Glasgow och Paris. Utbildningen tog en annan väg än planerat, när Danmark ockuperades av Tyskland under andra världskriget. Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller och hans hustru Emma skickades till Stockholm, där han fick uppdrag att ta hand om del av flottan som var utanför tysk kontroll. Det skulle i samarbete med kusinen Hans Isbrandtsen. Kusinerna kunde inte komma överens om affärsstrategin och 1946 återvände Mærsk Mc-Kinney Møller till huvudkontoret i Köpenhamn och började arbeta med sin far för att återställa företaget efter kriget. 

Efter A. P. Møllers död 1965 expanderade verksamheten kraftigt mot bakgrund av de goda tiderna för sjöfarten. Idag är A. P. Møller-Mærsk världens största privata rederi.