Fotograf: DFDS Seaways

Kategori: Ekonomi | RoRo

Klart med Mærsks försäljning av DFDS-aktier

A.P. Møller-Mærsk bekräftar på fredagen att man har sålt samtliga sina 4.657.365 aktier i färjerederiet DFDS. 

DFDS köper själva 1.782.730 aktier av A.P. Møller-Mærsk, vilket motsvarar 12 procent av DFDS aktiekapital. Därmed äger DFDS totalt 14 procent av aktiekapitalet, inklusive de aktier som nu har köpts. 

I ett pressmeddelande uppger DFDS att priset per köpt aktie var DKK 352,50 och att det sammanlagda inköpspriset därmed slutade på DKK 628,4 miljoner. 

Samtidigt meddelar Lauritzen Fonden att man köpt 300.000 DFDS-aktier från A.P. Møller-Mærsk, och att man därmed ökat sitt aktieinnehav i DFDS från 36,3 procent till 38,3 procent. 

Försäljningen av DFDS-aktierna inbringar A.P. Møller-Mærsk DKK 1.642 miljoner. 

A.P. Møller-Mærsk har ingen information om vem eller vilka som har köpt de resterande 2.574.635 aktierna i DFDS.