Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö | Politik

Klart med scrubberstöd i Finland

Från och med april 2013 kan finska staten bevilja stöd till rederier även för efterinstallationer av scrubberanläggningar i befintliga fartyg.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]gar i befintliga fartyg.

Det finländska miljöstödet utvidgas att också gälla fartyg som redan är i trafik genom en ändring i förordningen om investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet. Finlands regering har den 14 mars utfärdat ändringen i förordningen och den träder i kraft den 1 april 2013. Ansökningar om stöd kan lämnas in från den 2 april.

Utvidgas


Den hittills gällande förordningen om miljöinvesteringsstöd för fartyg omfattar endast installationer i nya fartyg. Det utvidgade investeringsstödet fokuserar på teknologi för att rena avgasutsläpp, och i synnerhet på installation av scrubberanläggningar i äldre fartyg. En grund för att investeringsstöd ska beviljas är tekniska lösningar med vilka man till exempel kan ta i bruk alternativa bränslen eller minska utsläppen i avgaserna.

Stödprogrammet har godkänts av EU och statens andel av stödet får uppgå till högst 50 procent. 
I statsbudgeten för 2013 ingår en fullmakt på EUR 30 miljoner för att bevilja miljöstöd till rederierna. Fullmakten är avsedd för efterinstallationer som förbättrar miljöskyddet i befintliga fartyg. Stödet beviljas av kommunikationsministeriet.

Fokus på scrubber

– Förordningen är formulerad så att den inte enbart gäller svavel utan också kväve, partiklar och barlast, men i budgetboken begränsas vad man får medel till ur statsbudgeten, säger Olof Widén, verkställande direktör för Rederierna i Finland rf.

Olof Widén kan inte ännu i detta skede säga om det blir rusning efter det nya stödet efter den 2 april.

– Vi ska göra ansökan enligt en ansökningsblankett som vi inte ännu har sett. Men vi har gått igenom hela metodologin med ministeriet. Många har någonting i skrivbordslådan, men ingen kan säga. Vi har nog många frågetecken ännu, säger han.

Överväger installation

Ett av de rederier som allvarligt överväger installation av ny utrustning på åtminstone en del av sina fartyg för att uppfylla svavelreglerna 2015 är Godby Shipping i Mariehamn. Vice vd Eva Mikkola-Karlström på Godby Shipping understryker emellertid att man ännu är i ett tidigt skede av processen.

– Vi tittar på lösningar för i första hand Misana och Misida, säger hon.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]