Fotograf: Skangass

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Tank

Klart med stöd till LNG-terminaler i Finland

Finska staten beviljar sammanlagt 65,2 miljoner euro i energistöd för tre LNG-terminalprojekt.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]tre LNG-terminalprojekt.

Tre byggprojekt för nya LNG-terminaler i Finland har på torsdagen beviljats statligt stöd av arbets- och näringsministeriet. De byggs med tanke på det behov som existerar inom fartygstrafiken och den finländska industrin.

– Genom dessa tre beslut åstadkoms redan investeringar på drygt 200 miljoner euro i terminaler för kondenserad naturgas, vilket innebär startskottet för byggandet av ett nätverk av terminaler vid finska kusten, kommenterar Finlands näringsminister Jan Vapaavuori beslutet.

Samtidigt skapas alternativa inköpskanaler för den industri som idag använder naturgas importerad från Ryssland.

– Enligt uppskattning finns det en särskilt stor marknadspotential för LNG inom både sjötransporterna och industrin i landskapet Satakunda. En terminal i Bottenviksområdet skulle också möjliggöra användningen av LNG i alla hamnar längst inne i Bottenviken, säger Jan Vapaavuori vidare.

Tre projekt

Arbets- och näringsministeriets stödbeslut innebär att Manga LNG Oy får 33,2 miljoner euro för byggnation av sin terminal i Torneås uthamn Röyttä. Terminalen ska tas i bruk 2017 och får lagringskapacitet för 50.000 kubikmeter flytande LNG. Manga LNG Oy ägs av Outokumpu Oyj, SSAB, Skangass Oy och EPV Energia Oy.

För Skangass Oy:s terminalprojekt i Tahkoluoto hamn i Björneborg beviljar Arbets- och näringsministeriet 23,4 miljoner euro i stöd. Terminalen får en cistern på 30.000 kubikmeter och ska så färdig hösten 2016. Skangass Oy är ett helägt dotterbolag till norska Skangass AS, som i sin tur ägs av Gasum Oy och Norge Lyse Energi AS.

Oy Aga Ab får 8,6 miljoner euro i statligt stöd för att bygga en LNG-terminal i Raumo hamn. Den totala volymen för terminalens LNG-cisterner blir 10.000 kubikmeter. Terminalen beräknas vara färdig i början av 2017. Oy Aga Ab är ett finskt dotterbolag till svenska Aga AB.

Fler projekt på gång

Terminalernas sammanlagda årsvolym vid full kapacitet beräknas till 450.000 ton. Enligt Arbets- och näringsministeriet skulle detta innebära en reducering av CO2-utsläppen med cirka 370.000 ton och svavelutsläppen med 1.870 ton per år.

Utöver de projekt som redan nu har beviljats stöd behandlar ministeriet också stödansökningar från Hamina Energia Oy, LNG Finland ry och Containership Ltd Oy. Avsikten är att beslut om dessa stöd likaså ska tas under 2014.

Den stora LNG-importterminal som planeras i Ingå omfattas inte av den nationella stödordningen. Målet är att den ska finansieras med hjälp av Europeiska kommissionens PCI-förteckning. Syftet med projekten i denna förteckning är att utveckla det transeuropeiska gasnätet och att minska regional isolering.

 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]