Kd-politiker vill satsa på inlandssjöfart

I en debattartikel idag efterlyser kristdemokraterna Monica Selin, regionråd i Västra Götaland och Anders Fasth, regionfullmäktigeledamot, satsningar på inlandssjöfarten. De skriver att Göteborgs Hamns väntade volymökning kommer att innebära ytterligare belastning av väg 20 och 45 mot Göteborg. ”I dagsläget är kostnaderna allt för höga i förhållande till lastbilstrafiken. Det gör att vägtrafiken idag överutnyttjas och sjöfarten underutnyttjas, vilket är ett faktum som är miljömässigt oförsvarbart”, skriver Selin och Fasth.Skribenterna vill satsa på underhåll av Trollhätte kanal och utveckling av Vänersjöfarten: ”Genom att använda ny teknik och satsa på förbättringar av farlederna kan sjösäkerheten ökas och behovet av lotsning minskas. Lotsarna ska istället användas där de behövs, det vill säga på undermåligt tonnage.”