Kategori: Passagerarsjöfart

C vill satsa stort på pendelbåtstrafik

Centerpartiet vill kraftigt utöka den sjöburna kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.

Med en satsning på 250 miljoner kronor vill Centerpartiet starta åtta nya pendelbåtslinjer i Stockholmsregionen. Partiet uppger att det under flera år i landstinget har arbetat med att göra Stockholm till en pendelbåtsstad och att det har lett till permanentande av de linjerna 80 (Sjövägen) mellan Nybroplan och Nacka samt linje 89 mellan Stadshuset och Ekerö.

Nästa steg

I ett pressmeddelande framgår att Centerpartiet nu vill vi ta nästa steg och presenterar en storsatsning på pendelbåtstrafiken både inom Stockholm och till flera kommuner såsom Värmdö, Järfälla och Täby.

– I en vattenstad som Stockholm vore det dumt att inte nyttja vattenvägarna bättre än vad som görs i dag. Genom den här satsningen vill vi bygga ut smart och kapacitetsstark pendelbåtstrafik som avlastar en hårt belastad landtrafik och lockar fler att ställa bilen, säger Gustav Hemming (C), Miljö- och regionplanelandstingsråd.

Stärker regionens attraktionskraft

Gustav Hemming menar att man genom att göra denna satsning återuppbygger på allvar Stockholm som pendelbåtsstad.

– Det är en satsning som förutom att den förbättrar människors möjligheter att pendla med båt också stärker hela regionens attraktionskraft som sjöstad.