Fotograf: Patrick Kelley, U.S. Coast Guard

Kategori: Miljö | Offshore

Finland vill satsa på arktiskt kunnande

I Finland planeras ett arktiskt kunskapscentrum med bekämpning av olje- och kemikalieutsläpp som specialområde.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]äpp som specialområde.

En utredning i Finland talar för att bilda ett arktiskt kompetenscenter, något som utredningen kallar ”Center of Excellence for Arctic Environmental Solutions”. Utredningen visar att det finns ett mångskiftande och brett kunnande i Finland såväl gällande bekämpning av olje- och kemikalieolyckor som arktisk sjöfart. Finland har ett gediget kunnande för att upprätthålla oljesaneringsberedskap inom Östersjön, vilket även kunde utnyttjas i de krävande arktiska förhållandena. Rapporten fastslår vidare att olje- och kemikaliekatastrofer hör till de största riskerna med sjöfart och exploatering av naturresurser i Arktis.

Kommersiell potential

Det arktiska kunnandet har även en kommersiell potential. Den offentliga sektorn i Finland har en betydelsefull position vid utveckling av detta kunnande. En kommersialisering och produktifiering har redan påbörjats och bör vidareutvecklas, anser man i rapporten.

Om ett kunskapsecenter bildas i Finland bör det skilja sig från andra likande, som finns till exempel i Norge och Nordamerika. En central roll i de finländska planerna spelar en testbassäng för naturlig is i full skala, som enligt preliminära uppskattningar skulle kräva en investering om EUR 22 miljoner.

Olika alternativ

Om man går vidare med projektet föreslår utredningen att man kunde placera centret i till exempel i Kemi, Kalajoki, Karleby, Björneborg, Raumo, Helsingfors eller Borgå.

Utredningen utfördes av Neste Jacobs Oy och har finansierats av arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet och inrikesministeriet.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]