Fotograf: Hans Peter Bloom

Kategori: Hamn/Logistik

Karlshamns Hamn på väg uppåt

Det går bra för Karlshamns Hamn, trots lågkonjunktur och betydande investeringar för framtiden.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]teringar för framtiden.

Efter ett par tunga år noterar Karlshamns Hamn AB ett bättre ekonomiskt resultat än väntat för 2014. Hamnbolaget redovisar en vinst på 0,8 miljoner kronor.

– Nu lämnar Karlshamns Hamn lågkonjunkturen bakom sig och ser fram emot ett bra 2015. Vi, såväl som andra svenska hamnar, har haft ett par tuffa år. Men nu är jag optimistisk inför framtiden för Karlshamns Hamns del, säger Mats Olsson, vd för Karlshamns Hamn AB.

Lönsamt lagra olja

Även godshanteringen har gått upp i Karlshamn. Under 2014 hanterades 5,4 miljoner ton gods, jämfört med 4,7 miljoner ton 2013.

Enligt Mats Olsson kom den för Karlshamn så viktiga oljemarknaden igång i slutet av förra året.

– Med sjunkande oljepris har nu marknaden kommit till ett läge där det åter är lönsamt att lagra olja, vilket gynnar vår oljeverksamhet med lagring och hantering.

För 2015 ser Mats Olsson en fortsatt uppgång för oljan och lagringsverksamheten.

– Oljemarknaden styrs av faktorer som vi inte kan påverka. Karlshamns Hamn har fördelen att ha en bred verksamhet och vilar därmed på flera ben. Det gör hamnen stabilare än många andra hamnar vid nedgångar.

Strategiska investeringar

Mats Olsson säger vidare att man har jobbat intensivt med hamnens övriga delar de senaste åren och att det nu börjar visa en positiv utveckling.

– Konkurrensen i branschen är hård. Det krävs att man investerar, att processerna i verksamheten är optimala och att personal och organisation är kundorienterade. I alla dessa avseenden har vi blivit vassare under de senaste åren. Vi har gjort strategiska investeringar i storleksordningen 150 miljoner kronor. 

Detta har också lett till resultat.

– Vi har många nya affärer och samarbeten på gång. Nu har vi en bra bas för fortsatt tillväxt på flera områden.

Trävaror och roro

Under 2014 har verksamheten i hamnens Sjöterminal haft ett uppsving med bland annat framgång vad gäller sågade trävaror. Roro-trafiken fortsätter likaså att utvecklas, trots oron i Ryssland och Ukraina.

– Tillväxten är lite lägre än tidigare, men det visar ändå att DFDS Seaways trafik till Klaipeda är stabil och att Karlshamn behåller sin position som landets största hamn till baltstaterna för rullande gods, menar Mats Olsson. 

Mer järnväg

Ett övergripande mål för Karlshamns Hamn är att öka andelen gods på järnväg. De stora investeringarna i bland annat spår och kombiterminal har haft en positiv effekt.

– Förra året ökade järnvägstrafiken i hamnen med över 50 procent. Det här visar också att kunderna vill öka transporterna per järnväg och att utbyggnaden av Sydostlänken är oerhört viktig för utvecklingen både regionalt och nationellt, säger Mats Olsson.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]