Fotograf: Hans Peter Bloom

Kategori: Hamn/Logistik

Green Cargo ökar på Karlshamn

Green Cargo har i år fördubblad sin transportkapacitet på Karlshamns hamn.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]tet på Karlshamns hamn.

Sedan tiden före senaste årsskifte har järnvägstrafiken till Karlshamns hamn fördubblats från en till två avgångar per dag. I och med den nya tidtabellen dras också godståg med ellok ända fram till den nya kombiterminalen i Karlshamns hamn. 

– Vi har fördubblat kapaciteten i Karlshamn och ser Karlshamns hamn som huvud-hub i Blekinge. Karlshamns hamn har bra förutsättningar att bli Sveriges port mot öst och de växande marknaderna där. Det är marknader som vi är mycket intresserade av, men ännu inte har så stor närvaro på, säger Sohana Josefsson, marknads- och kommunikationschef på Green Cargo.

Störst på Baltikum

Karlshamns hamn uppges vara störst i Sverige på rullande gods till de baltiska länderna och är rustad för att möta den fortsatta tillväxten.

– Förra året kom vår nya kombiterminal i bruk på allvar och har nu även försetts med ett elektrifierat rangerspår. Därmed ökas effektiviteten och kapaciteten i godshanteringen i Karlshamn avsevärt, säger Karlshamns Hamns VD Mats Olsson.

Han anser att det är ett bevis på att hamnen gjort riktiga satsningar när trafiken har utvecklats positivt och Green Cargo nu ser Karlshamn som sin viktigaste hub i Blekinge. 

– Kombiterminalen är en tillgång för hantering av allt gods, inte enbart sjö- och intermodalt gods, och befäster Karlshamns position som viktig godsnod i regionen och i landet, säger Mats Olsson.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]