Karlshamns hamn köper nytt terminalsystem

Karlshamns hamn har tecknat avtal med Hogia Logistic systems om köp av terminalsystemet HTMS, Hogia Terminal Management System. Systemet är byggt för att effektivisera stuveriarbetet inom terminalen. Hittills är det bara DFDS som har använt sig av HTMS, affären med Karlshamns hamn är därför av stor vikt för Hogia.