Fotograf: Kapellskärs hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Kapellskärs hamn nyinvigd

Efter tre års om- och tillbyggnad firade i dag Kapellskärs hamn en ny pir, större logistikytor och modernare hamnanläggningar.

Genom Kapellskärs hamn hanteras årligen drygt tre miljoner längdmeter gods och närmare en miljon passagerare.

Det tog tre år att färdigställa om- och tillbyggnaderna och projektet höll både tidsram och bugdet. Den ombyggda hamnen omfattar 200.000 kvadratmeter logistikområde, en ny pir med två färjelägen, en nyrenoverad pir med två färjelägen och ett ombyggt färjeläge. Därtill finns nu en ny lotshamn söder om hamnen och anläggningar för el, vatten och källsortering av avfall har moderniserats.

– Det här är efterlängtat. Både trafiken genom hamnen och fartygen har vuxit oerhört i Kapellskärs Hamn och behovet av att utöka kapaciteten har varit stort. Nu har vi en modern anläggning som kan ta väl hand om fartyg, last och passagerare, säger Peter Lundman, driftchef Kapellskärs Hamn.