Fotograf: Stockholms Hamnar/Per-Erik Adamsson

Kategori: Hamn/Logistik

Landel och automooring till Kapellskär

Kapellskärs och Nådendals hamnar får EU-bidrag för att bland annat minska sjöfartens utsläpp till luft.

Med bidrag från EU:s CEF-fond, fonden för ett sammanlänkat Europa, gör Stockholms Hamnar bland annat investeringar i anläggningar för automatisk förtöjning och landelförsörjning för fartyg vid kaj i Kapellskärs hamn.

Klimatklivet

I ett pressmeddelande uppger Stockholms Hamnar att projektet för elanslutning även har beviljats ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket inom ramen för Klimatklivet.

– Det är glädjande att avtalet med EU nu är påskrivet. Utvecklingen av Kapellskärs hamn är av strategisk betydelse, både för en hållbar sjöfart och för Norrtälje kommuns utveckling. Fler varor sjövägen från bland annat Finland till Kapellskär säkerställer en långsiktigt hållbar utveckling och tillväxt i hela Stockholmsregionen. En ytterligare utveckling av Kapellskärs hamn är därför något vi välkomnar och prioriterar högt, säger Bino Drummond (M), vice ordförande för Kapellskärs Hamn AB.

Comprehensive hamn

Kapellskärs hamn är en så kallad comprehensive hamn inom det omfattande EU-nätverket Trans-European Transport Network (TEN-T). EU-bidraget går under EU:s prioritet Motorways of the Sea.

– Ökande trafikvolymer i Kapellskärs hamn, i kombination med de miljöutmaningar som finns i samhället gör att vinsterna med det gemensamma EU-projektet med Nådendals hamn blir både effektiva och hållbara. Möjligheten att tillhandahålla landström till fartygen, ett automatiskt förtöjningssystem och ett nytt passagerartorn ser jag som utmärkta konkurrenskraftiga framtidslösningar, säger Peter Lundman, driftchef Kapellskärs hamn.

Automooring och passagerartorn

Även en automatisk förtöjningsanordning, auto-mooring, ska installeras i Kapellskär. Den gör, enligt Stockholms Hamnar, verksamheten på kaj säkrare, smidigare och mer konkurrenskraftig i och med den minskade lastnings- och lossningstiden. Samtidigt byggs även ett nytt passagerartorn, för att underlätta för gående passagerare.

Projektet startar under oktober/november 2020 och beräknas vara klart i slutet av 2023. Uppgraderingen av sjötransportleden Kapellskär–Nådendal, ”Upgrade of the Baltic sea bridge Kapellskär–Naantali – (MoS Finnlink)”, är ett av åtta svenska infrastrukturprojekt som i år beviljats medel från EU:s CEF-fond. Investeringarna hänger bland annat samman med att Finnlines introducerar en ny och större typ av ropax-fartyg med projektnamnet Superstar på linjen 2023.