Färjorna Sailor, Finnfellow, Rosella och Sirena Seaways i Kapellskär.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

Kraftig godsökning i Kapellskärs hamn

Trots pandemin har godsvolymerna i Kapellskärs hamn ökat med nio procent under 2020 jämfört med året innan.

Under 2020 transporterades totalt 2,9 miljoner ton via Kapellskär, Stockholms Hamnars största godshamn. Det är en ökning med 250 000 ton enligt ett pressmeddelande från Stockholms Hamnar.

– Det är roligt att se att volymerna fortsätter att öka genom Kapellskärs hamn. Vi har haft en stadig tillväxt under många år vilket visar hur viktig hamnen är för den växande Mälardalsregionen, säger Peter Lundman, driftchef Kapellskärs hamn i pressmeddelandet.

Största ökningen till Finland

Den största ökningen stod Finnlink för, Stockholms Hamnars största godskund i Kapellskär, det genom Finnlines trafik till Nådendal.

Även DFDS och Tallink har haft ökande godsvolymer under 2020, inte minst eftersom båda rederierna satt in extra fartyg mellan Kapellskär och Paldiski i Estland. DFDS utökade sin trafik på linjen i april genom att sätta in ett andra fartyg på linjen, samt ökade ytterligare i oktober genom att öka antalet avgångar per vecka. Tallink ökade i sin tur sin trafik på linjen genom förvärvet av fartyget Sailor under sommaren.

Central för hållbara transporter

Enligt Stockholms Hamnar hanterar Kapellskärs hamn i dag 50 procent av färjegodset till och från Finland och Estland genom hamnarna i Stockholm. Totalt fraktas 3,5 miljoner längdmeter gods varje år genom hamnen.

– Kapellskärs hamn är oerhört viktig för hållbara transporter. Att fler varor tar sjövägen säkerställer en långsiktig hållbar utveckling och tillväxt i hela Stockholmsregionen. Att volymerna stigit med över nio procent är mycket glädjande i denna tid, säger Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods, Stockholms Hamnar i pressmeddelandet.