Kapellskärs hamn byggs ut

Kapellskärs hamn ska byggas ut med längre färjelägen i fler väderstreck än vad som nu finns, ett grund ska sprängas och farleden ska breddas. Dessutom ska ett nytt reningsverk byggas. Totalt beräknas investeringarna kosta 400 miljoner kronor. I bakgrunden till investeringarna ligger Viking Lines nybeställda Ålandsfärja som blir 33 meter längre än den gamla. Roslagshamnar AB har skickat ut inbjudan till samråd till myndigheter och berörda fastighetsägare.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.