Miljötillstånd för ombyggnad av Kapellskärs hamn

Stockholms Hamnar kan fortsätta planeringen av hamnutvecklingen i Kapellskär efter att mark- och miljödomstolen den 24 maj meddelade en positiv dom gällande miljötillstånd. Domstolen gav Stockholms Hamnar tillstånd för hamndrift och vattenverksamhet samt fastställde de villkor som ska gälla för bland annat hamnens bullernivåer.– Vi välkomnar dagens besked från domstolen. Nu får vi möjlighet att utveckla Kapellskärs hamn till en modern hamn med förbättrad effektivitet och säkerhet, kommenterar Johan Castwall, vd för Stockholms Hamnar.Man planerar bland annat en ny pir med två färjelägen. Därefter har hamnen fem kajlägen för gods- och passagerartrafik. Dessutom får hamnen en bättre trafiklösning samt en ny hamn för lotsarna. Anläggningarna för el, vatten och mottagning av fartygens avloppsvatten moderniseras, vilket kommer att förbättra möjligheterna för ett bra miljöarbete.Enligt planerna ska Stockholms Hamnar påbörja ombyggnaderna under 2013 och inviga den nya hamnen under 2015.