IMO:s miljökommitté MEPC har samlats i London.

Fotograf: International Maritime Organization (IMO)

Kategori: Miljö | Regelverk

Skärpta klimatkrav diskuteras på IMO-möte

Just nu pågår den 80:e sessionen för IMO:s miljökommitté MEPC. Den största frågan på dagordningen är det förväntade antagandet av en uppdaterad IMO-strategi för växthusgaser (GHG).

IMO har sedan november 2021 förhandlat om en uppdatering av den preliminära växthusgasstrategi som godkändes 2018. I strategin fastställs tydliga mål för internationella sjötransporter för att minska växthusgasutsläppen. I strategin avgränsas dessutom de konkreta globala utsläppsminskningsmetoder som IMO har för avsikt att besluta om under de närmaste åren.

Ska innehålla konkreta mål

Enligt ett pressmeddelande inför mötet kommer den reviderade GHG-strategin att innehålla konkreta mål för minskning av växthusgaser för sjöfarten och förväntas innehålla en serie tekniska och ekonomiska åtgärder som ska utvecklas för att den globala sjöfarten ska kunna fasa ut utsläppen av växthusgaser.

Arbetet med revideringen ägde rum under Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships (ISWG-GHG 15), som ägde rum den 26-30 juni 2023, före MEPC 80.

Vill visa globalt ledarskap

IMO:s generalsekreterare Kitack Lim beskrev det som ett historiskt ögonblick när MEPC 80 inleddes.

­– Tiden för IMO att visa globalt ledarskap är nu. Er kommitté kommer också att uppmanas att göra ytterligare framsteg med utvecklingen av ett åtgärdspaket för medellång sikt. De olika uppdaterade förslagen till tekniska och ekonomiska åtgärder och diskussionerna under förra veckans ISWG-GHG 15 visar tydligt ert engagemang för att främja utvecklingen av dessa åtgärder, vilket bör säkerställa att IMO lever upp till ambitionerna i 2023 års GHG-strategi, sa Kitack Lim.

Uppgifter om att Kina försöker blockera

Flera medier rapporterar samtidigt att den kinesiska regeringen arbetar för att blockera förslagen inom IMO om att anpassa sjöfarten till Parisavtalet om klimatförändringar.

I en diplomatisk not som ska ha cirkulerats till medlemsstater i utvecklingsländer beskrev Kina målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2050 som en ”oöverkomlig vision” som främjas av ”utvecklade länder”.

Man uppges också ha skrivit att ”En alltför ambitiös målsättning för utsläppsminskning kommer att allvarligt hindra den hållbara utvecklingen av internationell sjöfart, avsevärt öka kostnaderna för försörjningskedjan och påverka återhämtningen av den globala ekonomin negativt”.

På en presskonferens i måndags ville dock Kinas talesperson för utrikesministeriet, Wang Wenbin, varken bekräfta eller förneka att memot är äkta, rapporterar The Maritime Executive.

”Kina värdesätter och stöder aktivt IMO:s arbete för att hantera klimatförändringar. Kina anser att IMO bör följa principen om gemensamt men differentierat ansvar och beakta olika nationella förhållanden, tillgodose utvecklingsländernas berättigade oro och främja utformningen av en rättvis och praktisk strategi för minskning av växthusgasutsläpp och relevanta åtgärder för den internationella sjöfartsindustrin”, sa Wenbin enligt tidningen.

Förhandlingarna om globala metoder för utsläppsminskning av växthusgaser fortsätter vid kommitténs nästa session i april 2024.