Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Regelverk

Id-kontroller kvar till februari

Id-kontrollerna på bland annat linjen Helsingborg-Helsingör blir kvar ytterligare tre månader. Regeringen motiverar beslutet med att situationen i omvärlden är fortsatt osäker.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]tionen i omvärlden är fortsatt osäker.

Regeringsbeslutet om att förlänga de omstridda id-kontrollerna med ytterligare tre månader för passagerare som färdas med buss, tåg eller passagerarfartyg mellan Sverige och Danmark togs på onsdagen den 2 november.

– Situationen i vår omvärld är osäker och det går inte att just nu förutse utvecklingen. Regeringen har följt utvecklingen noga på flera områden för att kunna fatta ett så väl avvägt beslut som möjligt. Sverige förlänger mot denna bakgrund id-kontrollerna i tre månader. Regeringen bedömer att de för närvarande är nödvändiga med hänsyn till den allmänna ordningen och inre säkerheten i Sverige, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

Lag från 2015

Onsdagens beslut utgår från lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, vilken trädde i kraft den 21 december 2015. Lagen ger regeringen befogenhet att i förordning utfärda bestämmelser om att id-kontroller ska genomföras vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

Upphör i februari

Regeringen har vid två tidigare tillfällen beslutat om en förordning med specifika bestämmelser om id-kontroller vid resor till Sverige från Danmark. Den första förordningen trädde i kraft den 4 januari 2016 och upphörde att gälla den 4 juli 2016. En andra förordning med en giltighetstid på fyra månader trädde i kraft den 4 juli och upphör att gälla den 4 november 2016.

Den nya förordningen börjar gälla den 4 november och upphör att gälla den 4 februari 2017.

Kontroller i Helsingör

I förordningen är det transporter med buss eller tåg från Danmark som omfattas samt transporter med passagerarfartyg som genomför resor under 20 nautiska mil. Det inkluderar därmed alltså linjen Helsingborg-Helsingör, där trafiken som bekant utförs av HH-Ferries under varumärket Scandlines Helsingborg-Helsingör, och där id-kontrollerna görs i Helsingör med hjälp av vaktbolag.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]