Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Regelverk | Hamn/Logistik

Id-kontrollerna förlängs

Id-kontrollerna på bland annat linjen Helsingborg-Helsingör förlängs ytterligare. Enligt regeringen kvarstår behovet av ”ordning och säkerhet”.

Beslutet att förlänga id-kontrollerna med ytterligare tre månader för passagerare som färdas med buss, tåg eller passagerarfartyg mellan Sverige och Danmark togs idag torsdagen den 2 februari.

– Mot bakgrund av den osäkra situationen i vår omvärld förlänger regeringen ID-kontrollerna i tre månader. Regeringen följer noggrant utvecklingen i vår omvärld. Vi har fortfarande ett stort behov av ordning och säkerhet, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

Utgår från lag

Liksom tidigare utgår torsdagens beslut från den lag om ”särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet” som trädde i kraft den 21 december 2015.

Enligt lagen ges regeringen en befogenhet att i en förordning utfärda bestämmelser om att id-kontroller ska genomföras vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

Upphör i maj

Regeringen har vid tre tidigare tillfällen, senast i november 2016, beslutat om en förordning med specifika bestämmelser om id-kontroller vid resor till Sverige från Danmark. Den första förordningen trädde i kraft den 4 januari 2016, medan den nya förordningen börjar gälla den 4 februari och upphör att gälla den 4 maj 2017.

Kontroller i Helsingör

I förordningen är det transporter med buss eller tåg från Danmark som omfattas samt transporter med passagerarfartyg som genomför resor under 20 nautiska mil. Det inkluderar därmed alltså linjen Helsingborg-Helsingör, där trafiken som bekant utförs av HH-Ferries under varumärket Scandlines Helsingborg-Helsingör, och där id-kontrollerna görs i Helsingör med hjälp av vaktbolag.

Som Sjöfartstidningen tidigare rapporterat har operatörer som tvingas utföra id-kontroller rätt att söka ersättning för, som det heter, ”skäliga kostnader” man haft på grund av kontrollerna.