Hög arbetsbörda och stress orsakade grundstötning

När tankfartyget ”Pandion” passerade fyren Väktaren utanför Holmsund på morgonen den 4 mars, fick man grundkänning. Orsaken var att man inte hade tagit hänsyn till squateffekt, lågt vattenstånd och landhöjning. Därefter fortsatte fartyget in mot hamnen och gick på grund efter att man påbörjat en styrbordsgir och av misstag inte stöttat upp. Enligt Sjöfartsinspektionens rapport var orsaken till grundstötningen att befälhavaren hade fått ett flertal arbetsuppgifter att utföra med anledning av den första grundkänningen samtidigt som han navigerade och manövrerade fartyget. Vakthavande styrman deltog inte aktivt i fartygets framförande.