Kraft och Amorella vid Järsö innan fartyget drogs flott.

Fotograf: Alfons Håkans

Kategori: Haveri

Tekniskt fel orsakade Amorellas grundstötning

Det var ett tekniskt fel som gjorde att Viking Lines bil- och passagerarfärja Amorella gick på grund i Ålands skärgård i september. Det slår Olyckutredningscentralen fast.

Det var på resa från Åbo till Stockholm via Mariehamn söndagen den 20 september som Amorella fick bottenkänning vid Apotekarfaret i den åländska skärgården. Befälhavaren beslutade därefter att sätta Amorella på grund vid Järsö för att stabilisera situationen. Ombord fanns 281 personer, 207 passagerare och 74 besättningsmedlemmar, men inga skadades.

Under onsdagen veckan därpå drogs Amorella loss från grundet och bogserades därefter till varvet i Nådendal där reparationsarbetet inleddes, vilket blev klart i början av november.

  • Amorella på grund. Foto: Wilhelm Mattsson
  • Amorella på grund. Foto

    Fotograf: Gränsbevakningen

  • Amorella på grund. Foto: Wilhelm Mattsson
  • Amorella på grund. Foto: Wilhelm Mattsson
  • Amorella på grund. Foto: Wilhelm Mattsson

Hamnade i fullt backläge

Under onsdagen presenterade den finska Olyckutredningscentralen, Otkes, en första rapport som förklarar orsakerna till olyckan. Det var ett tekniskt fel på fartyget som låg bakom händelsen.

– Som en följd av ett tekniskt fel i Amorellas effektregleringssystem flyttades den högra propellerns blad av sig själva till fullt backningsläge när fartyget närmade sig den smala passagen vid Julgrund, skriver Otkes i sin rapport.

Körde upp på stranden

Befälet på bryggan upptäckte att fartyget inte betedde sig som normalt och reagerade.

– Fartyget fortsatte ändå att svänga till höger mot farledsområdets kant, vilket ledde till den första bottenkänningen sydost om Julgrund. Eftersom fartygets djupgående i fören ökade och fartyget fick slagsida mot höger, beslutade befälhavaren att köra upp fartyget på stranden vid ön Järsö för att stabilisera situationen, står det i rapporten.

Stenblock hamande i farleden

Olycksutredningscentralen begärde handräckning av den finska marinen för att dokumentera olycksområdet under vattenytan. Då upptäcktes ett stenblock vid farledens norra kant, vilket Trafikledsverket i sin egen utredning bedömde att hade hamnat där som en följd av Amorellas grundstötning. Stenblocket hade spår av rost och färg från Amorella. Trafikledsverket avlägsnade stenblocket genom sprängning, farledens djup säkerställdes och farleden öppnades återigen för trafik den 2 oktober 2020.

Olycksutredningscentralens utredning av bottenkänningen kommer att fortsätta och enligt utredningsplanen kommer den att bli klar under sommaren 2021.

Amorella på varvet i Nådendal. Foto: Viking Line

Bytte kilometervis med kablar

Under reparationsarbetet på varvet i Nådendal byttes ett tiotal ton med stål ut på skrovet. Dessutom fick en stor del av den utrustning bytas ut som finns i det rum där fartygets klimatanläggning sitter.

– Det var det rummet som tog mest skada. Det har funnits flera kilometer med vattenskadade kablar där inne som vi bytt ut samtidigt som nya elskåp satts på plats. Det är det största arbetet och det var kanske en aning mer skador där än vad vi förväntat oss. Men på det stora hela har det inte kommit några större överraskningar, berättade Johanna Boijer-Svahnström, informationschef på Viking Line, till Sjöfartstidningen i samband med att reparationerna av fartyget pågick.