Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Torrlast

Kulventil orsakade grundstötning

För knappt ett år sedan gick torrlastaren Nossan på grund i Trollhätte kanal. Hela kanalen stängdes i fyra dagar. En oskyddad kulventil var orsaken.

Det var den 12 november förra året som torrlastaren Nossan, som ägs av Thun Ship Management, tappade styrförmågan och gick på grund i Trollhätte kanal

”Olyckligt placerad kulventil”

Nu, tio månader senare, har Statens Haverikommission kommit med sin utredning av händelsen. Enligt de handlar det om en olyckligt placerad kulventil, som reglerade manöverluften till regulatorn, som oavsiktligen öppnats när en i besättningen genomförde underhållsarbete i maskinrummet.

”Vilket ledde till att varvtalet gick ner, fartyget miste styrförmågan och grundstötte”, skriver kommissionen i sin utredning.

Nossan rev upp ett stor reva i skrovet, under vattenytan, och tog in stora mängder vatten. I väntan på en provisorisk lagning förtöjdes fartyget vid en väntplats i anknytning till Stallbackabron som korsar älven i höjd med Trollhättan. Trafiken på Trollhätte kanal stod stilla i fyra dagar innan Nossan lagades provisoriskt. Därefter gick hon vidare och lossade sin last i Gruvön innan hon gick till ett varv i Vänern. 11 fartyg berördes av det långa stoppet på kanalen.

Bör genomföra riskinventeringar

Statens Haverikommission lämnar alltid rekommendationer i slutet av sina utredningar till berörda organisationer och myndigheter om saker som bör förändras efter ett haveri. I det här fallet uppmanas rederiet, Thun Ship Management, genomföra riskinventeringar och säkra utsatta ventiler och knappar ombord för ofrivillig beröring för att förhindra liknande olyckor i framtiden.

Även Västra Götalandsregionen uppmanas se över Norra Älvsborgs läns Räddningsförbunds (NÄRF) förmåga att hantera fartygsolyckor. Kommissionen skriver att det fortfarande två timmar efter olyckan fanns en uppfattning från NÄRF:s sida att räddningsinsatsen skulle genomföras av statlig räddningstjänst. Fastän olyckor på Trollhätte kanal generellt faller under kommunal räddningstjänsts ansvarsområde.

Krävs bättre samarbete

Statens Haverikommission uppmanar också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att se över kompetensnivån kring fartygsolyckor bland landets kommunala räddningstjänster. Eftersom det längs Sveriges långa kust, i Vänern och Mälaren finns ett betydande antal hamnar och kanaler där eventuella fartygsolyckor faller under kommunal räddningstjänst.

”Enligt haverikommissionen finns det skäl att på ett nationellt plan se över kunskaps- och kompetensnivån samt planläggningen inom de kommunala räddningstjänsterna för räddningsinsatser som berör fartyg samt vid behov vidta åtgärder för att stärka förmågan att – i samverkan med och med stöd av andra aktörer – genomföra räddningsinsatser i samband med fartygsolyckor”, skriver kommissionen i sin rapport.

13 inblandade aktörer

Sammanfattningsvis menar Statens Haverikommission att Nossans olycka visat på vikten av genomtänkta placeringar och skydd av känslig utrustning ombord på fartyg för att förhindra konsekvenser av ofrivillig beröring. Dessutom visar olyckan på hur komplex en räddningsaktion på ett fartyg kan bli. I Nossans fall fanns inte mindre än 13 olika aktörer inblandade i arbetet efter olyckan – fartyget, lots, rederiet, försäkringsbolag, reparationsföretag, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, klassningssällskap, Kustbevakningen, JRCC, SOS Alarm, polis och den kommunala räddningstjänsten.

”Det är viktigt att de aktörer som har en uppgift i samband med en fartygsolycka har kännedom om varandras uppgifter och en beredskap för att kunna samverka på ett effektivt sätt.”

Kommentarer

 • Göteborgaren

  Det var väll ingen Kul ventil!

  • lassea

   en kulventil är en sådan Du har mellan axlarna ON ELLER Off på 90grader

 • C-H

  Har fktiskt hänt för mig också som skeppare. Det var i Ijmuiden turligtvis i slussen som en 10mm bolt skruvade sig lös och huvudmaskineriet bara stannade utan alarm eller något som heldst förvarsel.

 • Bendix

  På Snow Flake alldeles bredvid durken längst ut i propellertunneln satt en liten kik som gick till pitchkontrollen. den krokade i någons overall ibland, när man var där o klev för att kolla hylsan och råkade stängas . Då gick inte pitchen att ändra…

Artikeln är stängd för fler kommentarer