Helsingfors utvidgar passagerarterminal

Helsingfors hamn har beslutat att utvidga passagerarterminalen i Västra hamnen med 1.000 kvadratmeter och bygga en ny passagerargång för det nya fartyg som Tallink sätter i trafik våren 2006. Arbetena påbörjas i september och kostnadsberäknas till EUR 3,8 miljoner.