Ny passagerarterminal i St Petersburg för en miljard dollar

Det ryska transportministeriet har enligt SeaNews.ru presenterat förslag om investeringar ur statsbudgeten för att bygga en ny passagerarterminal i St Petersburg, kallad Sea Facade-projektet. Byggande av den nya terminalen skulle kosta totalt RUB 29 miljarder (USD 1,04 miljarder), av vilka USD 204 miljoner avser statlig egendom. Tills i dag har regeringen avsatt bara RUB 600 miljoner (USD 21,4 miljoner USD) i statsbudgeten. Byggandet av terminalen har planerats i olika etapper fram till år 2008 vilket förutsätter årliga avsättningar i statsbudgeten. Det kan i sin tur starta heta diskussioner i regeringen. Det är inte klart med finansiering för resterande USD 800 miljoner.