Fotograf: Södertälje Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Hamnar informerar om sjöfartens potential

Vattenvägarna utgör en redan befintlig infrastruktur som kan användas för att på ett smart sätt avlasta landinfrastrukturen, är det budskap som Ostkusthamnar i Samverkan går ut med till politiker.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]r ut med till politiker.

Vd Erik Froste i Södertälje Hamn AB och flera av hans kolleger på ostkusten skred för ett par år sedan till konkret handling för att öka sjöfartens andel av de totala nationella transporterna och bidra till att skapa en hållbar infrastruktur.

– 2013 gick sex hamnchefer samman och bildade sammanslutningen Ostkusthamnar i Samverkan (OHS) och nu är vi tio stycken, säger Erik Froste till Sjöfartstidningen.

Deltar aktivt

Under sin relativt korta existens har OHS redan hunnit arrangerat två Almedalsseminarier, ta plats i media för att lyfta sina frågor och delta aktivt i den transportpolitiska debatten för att lyfta sjöfartens potential.

– Genom dessa insatser har OHS fått upp sjöfarten på den transportpolitiska agendan. OHS har vuxit till en efterfrågad branschaktör och en etablerad remissinstans för bland andra Sjöfartsverket och Trafikverket. Vi har bjudits in för att presentera våra idéer för socialdemokraternas och moderaternas grupp i trafikutskottet och nu senast infrastrukturminister Anna Johansson, berättar Erik Froste.

Önskepunkter

Erik Froste säger att OHS har en rad önskepunkter som man tar upp i möten med beslutsfattare och intressenter. Det handlar om att införa hållbarhetsmål i verksdirektiven och konkurrensneutralitet mellan transportslagen, men också om att en aktör borde få i uppgift att ansvara för och säkerställa effektiva person- och godsflöden samt att Trafikverket skulle få i uppdrag att utnyttja sjöfartens potential.

– Våra önskepunkter grundar sig i övertygelsen om att sjöfarten utgör en outnyttjad resurs som kan användas för att avlasta landinfrastrukturen. Lösningarna finns inom systemet, det handlar om att rätt trafikslag ta ska hand om rätt last. Det är exempelvis bättre att godset flyttas ut till sjöss så att landsvägarna lämnas åt person- och pendlingstrafik, förklarar han.

Konkurrensneutralitet

OHS anser att konkurrensneutralitet mellan transportslagen är en grundförutsättning och samtidigt lösningen för att kunna effektivisera de resurser som finns inom dagens transportsystem.

– Därför är det inte rimligt att Sjöfartsverket, som har hand om sjöfart, ska vara avgiftsfinansierat medan Trafikverket, som har hand om övriga transportslag, är anslagsfinansierat, påpekar Erik Froste.

Uppvaktade minister

I början av mars uppvaktade OHS infrastrukturminister Anna Johansson (S) för att presentera sjöfartens potential i ett framtida transportsystem. Fokus under mötet låg på att diskutera hur sjöfart kan verka för att säkerställa ett konkurrenskraftigt Sverige och en hållbar utveckling.

Stora utmaningar

Erik Froste understryker att politikerna i framförallt trafikutskottet dagligen brottas med att få nuvarande trafiksituation att gå ihop.

– Samtidigt ska de planera för de utmaningar som väntar med en ökad befolkning, ett ökat godsflöde och alla miljömål som ska uppnås. Sverige står inför stora utmaningar och dagens system saknar den robusthet som krävs.

Han berättar vidare att OHS under våren kommer att fortsätta träffa företrädare inom transportsektorn och andra näringar som är beroende av sjöfarten.

– Det känns fantastiskt att sjöfarten får en större roll på den politiska agendan. Vi kommer att fortsätta arbetet under våren i samma takt och ser redan fram emot vårt seminarium i Almedalen.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  Det är viktigt att frågan om förhållandet mellan Trafikverket och Sjöfartsverket kommer upp till diskussion. Att Staten står för vägarna på land utan särskild avgift för brukarna medan Sjöfartsverkets farleder så gott som uteslutande helt betalas av brukarna är förstås till nackdel för sjöfarten. Samarbetet inom OHS är mycket välkommet och önskas lycka till. Sjöfartens möjligheter måste tillvaratas på ett bättre sätt. Eller som förre Landshövdingen i Västerås Mats Svegfors en sa när vi höll på att skapa Mälarprojektet: om vi inte bättre utnyttjar Mälaren för transporter spelar det ingen roll hur mycket pengar vi lägger på att förbättra E 18!

  • Rolf B Bertilson

   Skriv en kommentar…
   Glömde en annan sak i mina två inlägg dels om isbrytning och dels om förhållandet mellan trafikverket och Sjöfartsverket, nämligen mitt namn: Rolf B Bertilson

  • Rolf b bertilson

   Skriv en kommentar…Denna synpunkt framförd av Rolf B Bertilson. Glömde bara skriva mitt namn.

 • Anonymous

  Glömde en fråga i mitt förra inlägg: kostnaden för isbrytning på vintern. Varför skall sådan sjöfart som aldrig behöver isbrytning betala för denna? Det blir ju så eftersom alla fartyg betalar en farledsavgift vilket i sin tur svarar för Sjöfartsverkets största inkomstkälla av vilken en del går till isbrytning.

 • Rolf B Bertilson

  Anonym 21 minuter sedan Svara

  Det är viktigt att frågan om förhållandet mellan Trafikverket och Sjöfartsverket kommer upp till diskussion. Att Staten står för vägarna på land utan särskild avgift för brukarna medan Sjöfartsverkets farleder så gott som uteslutande helt betalas av brukarna är förstås till nackdel för sjöfarten. Samarbetet inom OHS är mycket välkommet och önskas lycka till. Sjöfartens möjligheter måste tillvaratas på ett bättre sätt. Eller som förre Landshövdingen i Västerås Mats Svegfors en sa när vi höll på att skapa Mälarprojektet: om vi inte bättre utnyttjar Mälaren för transporter spelar det ingen roll hur mycket pengar vi lägger på att förbättra E 18!

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]