Baltica.

Fotograf: Ronald Tampsch

Kategori: Fartygsaffärer | RoRo

Godby Shipping säljer Baltica

Roro-fartyget Baltica lämnar det åländska rederiet Godby Shippings flotta i sommar.

Godby Shipping i Mariehamn har avtalat med Salamis Tours (Holding) Public Limited på Cypern om försäljning av roro-fartyget Baltica. Fartyget tas över av den nya ägaren i Pireus, Grekland, mellan den 25 juni och 25 juli 2021. Överlåtelsen äger rum efter att den pågående tidsbefraktningen till svenska TransProCon upphör.

Besättningen flyttas över

Godby Shipping köpte Baltica 2015 och under dessa år har hon varit tidsbefraktad till olika rederier för trafik i Östersjön, Nordsjön och Medelhavet.

Besättningen på den finländskflaggade Baltica kommer att flyttas över till andra fartyg i Godby Shipping-flottan. I början av juli 2021 tar rederiet även över det svenska roro-fartyget Baltic Bright, som får finländsk flagg.

Byggd 1990

Baltica byggdes i Sydkorea 1990 för belgiska Ahlers Line som Ahlers Baltic. Fartyget gick i linjetrafik för dåvarande Finncarriers, senare Finnlines, och såldes 1995 till tyska Poseidon Schiffahrt och fick namnet Transbaltica. År 2003 fick hon sitt nuvarande namn Baltica.

Det 157 meter långa och 25 meter breda fartyget är klassat av DNV och har en lastkapacitet på 2.170 filmeter, fördelad på tre däck.