Fotograf: Joakim Hentunen

Kategori: Fartygsutrustning | RoRo

Förlängda kontrakt för Godby Shipping

Båda de fartyg i Godby Shippings flotta som går i cross trade-trafik utanför närområdet har fått förlängd tidsbefraktning.

Godby Shipping i Mariehamn har två ro-rofartyg som går cross trade utanför Nordeuropa – Midas i Karibien och Miranda i Medelhavet. För båda fartygen har Godby Shipping tecknat förlängningar på tidsbefraktningsavtalen.

Motiverad besättning

CMA CGM, som tidsbefraktar Midas för trafik i Karibien mellan Phillipsburg, Christiansted, San Juan, Charlotte Amalie, Basseterre, Point A Pitre och Gustavia, deklarerar sin option på ett års förlängning av kontraktet. Dessutom kom parterna överens om en ny option på ytterligare ett år. Trafiken för CMA CGM inleddes i maj 2012 och om optionen utnyttjas fortsätter Midas i denna trafik till april 2015.

Vice vd Eva Mikkola-Karlström på Godby Shipping säger till Sjöfartstidningen att samarbetet med CMA CGM har löpt mycket bra.

– Detta är en rolig nyhet på en synnerligen dyster marknad. Vi ser förlängningen som ett tydligt tecken på att kunden är nöjd med besättning och fartyg. Besättningen är fantastiskt duktig och har tagit detta som en utmaning som ska lösas på bästa möjliga sätt, säger hon.

God bunkerekonomi

Miranda inledde trafik för Acciona Trasmediterranea (Trasmed) mellan Barcelona, Valencia, Palma och Ibiza i början av 2013. Nu har Trasmed utnyttjat sin första option och befraktningen har förlängts till slutet av juni. Trasmed har därefter option på att förlänga avtalet med sex månader till slutet av december 2013. Enligt Eva Mikkola-Karlström är även Trasmed mycket nöjda med samarbetet och uppger att befraktaren tycker att rederiet och besättningen är ytterst professionella och att fartyget är lämpligt för denna trafik.

– Orsaken till att befraktningen förlängdes tror jag att till stor del beror på bunkerekonomin.

Godby Shipping har installerat ett system som kallas Variable Frequency Drive (VFD) på Miranda och systerfartyget Mistral för att få ned bunkerkostnaderna. Det togs i bruk 2011 och erfarenheterna är goda. Det går ut på att man kan ha axelgeneratorn inkopplad även om man opererar huvudmaskinen med variabelt varvtal, vilket ger bättre bunkerekonomi än att köra på konstant varvtal. VFD uppges innebära inbesparingar i bunkerförbrukningen på mellan 5 och 15 procent.