Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Säkerhet

Glädjande siffror från Transportstyrelsen

Ingen omkom inom svensk yrkessjöfart under 2016, däremot skadades 31 personer.

Men antalet skadade är preliminära och kommer sannolikt att öka eftersom inrapporteringen för dessa siffror ligger efter, enligt rapporten från Transportstyrelsen. Av de 31 skadade var 13 personskador som inte är relaterade till fartygets drift. Förra året skadades 62 personer inom svensk sjöfart.

Hög nivå

Liksom 2015 omkom glädjande nog ingen heller under 2016 inom svensk sjöfart. I rapporten slår man fast att säkerhetsläget inom svensk yrkessjöfart är på en hög nivå. Bedömningen baseras på tillsynsresultat inom svensk sjöfart samt de olycks- och tillbudsrapporter som lämnats till Transportstyrelsen under året. Dessutom, tillägger man, är Sverige rankad på första plats i den årliga sammanställningen från Paris MoU (White List), vilket indikerar på en hög regelefterlevnad för fartyg i internationell trafik med svensk flagg.

Proaktivt säkerhetsarbete

I rapporten nämns också att det inom Transportstyrelsen pågår ett arbete med att öka rapporteringen av tillbud inom yrkessjöfarten, detta för att stärka det proaktiva säkerhetsarbetet samt riskbasera tillsynen. Den 1 februari kommer Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss att träda i kraft. Tillsammans med uppdaterade inrapporteringssätt och informationskampanjer under 2017 hoppas Transportstyrelsen att tillbudsrapporteringen ökar inom yrkessjöfarten.