Den 13 juni upphävs regeringens reserestriktioner för inrikes resande.

Fotograf: Arkivbild: Pierre Adolfsson

Kategori: Säkerhet

Gemensam standard för säkert resande

Den svenska färjesjöfarten har tagit fram en gemensam standard för säkert resande när regeringens restriktioner för inrikes resande upphävs i morgon, den 13 juni.
Den branschgemensamma standarden för ett säkert resande under pandemin är utarbetad av Föreningen Svensk Sjöfart och Skärgårdsredarna med utgångspunkt i färjerederiernas befintliga säkerhetsrutiner. Säkerhetsrutinerna har presenterats för och diskuterats med Folkhälsomyndigheten, Transportstyrelsen samt fackförbunden Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]�rgårdsredarna med utgångspunkt i färjerederiernas befintliga säkerhetsrutiner. Säkerhetsrutinerna har presenterats för och diskuterats med Folkhälsomyndigheten, Transportstyrelsen samt fackförbunden Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen.

En rad konkreta åtgärder och rutiner vidtas både iland och ombord på de stora färjerederiernas fartyg som trafikerar Sveriges grannländer, men även nationellt såsom Gotland.

– De stora färjorna har enats om branschgemensamma rutiner som införs både innan och under resan, för såväl passagerare som personal. Varje rederi har anpassat rutinerna utifrån sina egna säkerhetssystem, fartyg, terminaler samt aktuella resrutter. Exempelvis har antalet passagerare reducerats under en övergångsperiod och vi använder inte någon återcirkulerande luft, säger Carl Carlsson, ansvarig för säkerhet på Svensk Sjöfart, i ett pressmeddelande.

För de mindre fartygen, vilka branschorganisationen Skärgårdsredarna representerar, har också flera åtgärder vidtagits.

Exempel på säkerhetsåtgärder som antagits för den stora färjesjöfarten och för mindre fartyg genom den nya branschstandarden är:

  • Antalet passagerare reduceras
  • Ingen luft återanvänds
  • Där inte avstånd kan hållas har plexiglas installerats ombord
  • Passagerare får instruktioner om hygien och social distansering
  • Inne i terminalen återfinns information för säkert resande
  • Inne i terminalen har markeringar för social distansering satts upp
  • Mer handdesinfektionsmedel inne i terminalen
  • Passagerare får bära personlig skyddsutrustning om de önskar, eller måste använda, på grund av andra nationers regler
  • Ökat skydd för personalen; till exempel används alltid handskar vid hantering av dokument och kontanter

– Säkerhet är och har alltid varit kärnverksamhet för sjöfarten och av högsta prioritet. Ombord på de stora passagerarfärjorna finns det utrymme som krävs för social distansering och därmed en säker resa. Genom den gemensamma standarden som nu tagits fram vill vi att alla passagerare ska känna sig trygga i att man kan semestra med våra fartyg på ett säkert sätt till och från samt inom Sverige, säger Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, i pressmeddelandet, och tillägger:

– Vi har hela tiden en löpande dialog med myndigheter för att försäkra oss om att rätt åtgärder vidtas.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]