Säkert att konvertera VLCC till malmfartyg

Det Norske Veritas (DNV) har försäkrat torrbulkägare att det är helt säkert att konvertera enkelskroviga VLCC till malmfartyg, som kan gå på de hårdaste rutterna. DNV håller för närvarande på att klassificera åtta VLCC som är under konvertering. Omkring 40 av de 150 enkelskroviga VLCC-fartygen ska konverteras till stora malmfartyg till den schemalagda utfasningen 2010. Enkelskroviga VLCC kom åter i fokus när Hebei Spirit kolliderade utanför Syd Korea i förra veckan och orsakade ett stort oljeutsläpp. Incidenten kan leda till att asiatiska chartrare omvärderar sin syn och bara chartrar dubbelskrovsfartyg.