Stena Scandinavica på väg in till Göteborg från Kiel.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Passagerarsjöfart

Fortsatt intresse för resande

Trots situationen med Covid-19 så tycks intresset för att resa vara fortsatt högt. När Stena Line gjorde en undersökning bland sina kunder framkom att nära fyra av fem vill resa lika mycket som tidigare – eller mer.

Det var genom en enkätundersökning online bland en miljon av Stena Lines kunder över hela Europa som det framkom att 78 procent av de 84.309 som besvarade enkäten vill fortsätta resa lika mycket som tidigare eller mer, trots Covid-19. Samma siffra gäller för de 17 972 svenska respondenterna. Enkäten besvarades av kunder från elva olika länder.

”Stor vilja att resa”

– Vi ser att det finns en stor vilja att resa i såväl resten av Europa som i Sverige. Men det är också tydligt att pandemin påverkat hur långt man vill resa och att frågor kopplade till den egna säkerheten hamnar högt på agendan, säger Carl Mårtensson, presschef på Stena Line i ett pressmeddelande. 

I enkäten framkom att bara en procent av de tillfrågade kunderna inte alls vill resa i nuläget.

När det gäller färdsätt är det fler som föredrar att resa med färja jämfört med flyg, buss och tåg. Av de svenska kunderna som besvarat enkäten angav 63 procent att de föredrar färja framför flyg i kölvattnet av Covid-19.

Växande intresse för kryssningar

Även internationellt tycks det finnas ett allt större intresse för att resa på kryssning. När den globala investeringsbanken UBS nyligen gjorde en undersökning bland amerikanska kryssningsresenärer framkom att 85 procent angav att de troligen kommer att kryssa igen, 62 procent svarade att de kommer kryssa lika ofta som tidigare och något fler än hälften räknade med att kunna kryssa igen inom 18 månader.