Fotograf: Gasum

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Tank

Gasum lägger ner Finngulf-projekt

Den planerade regionala LNG-terminalen Finngulf i södra Finland och gasledningen Balticconector mellan Finland och Estland blir inte ekonomiskt lönsam och kommer inte att förverkligas.

Gasum har nyligen meddelat att man lägger ner Finngulf- och Balticconector-projekten. Enligt den utredning som Gasum gjort blir projekten inte lönsamma för bolaget på grund av otillräcklig efterfrågan på den finska marknaden.

Enligt Gasum har den finska gasmarknaden och dess framtidsutsikter förändrats väsentligt sedan 2008, då man började planera projekten. Gasens konkurrenskraft har försvagats och konsumtionen har minskat, uppger Gasum.

Fortsätter utvecklingen

Samtidigt påpekar Gasum att företaget fortsätter aktivt att utveckla den nordiska gasmarknaden. I Finland existerar efterfrågan på LNG speciellt utanför naturgasnätverket och inom trafiken som ett konkurrenskraftigt alternativ till oljebaserade bränslen. Gasums dotterbolag Skangas bygger en LNG-terminal i Björneborg och dessutom är Skangas delägare i en LNG-terminal som byggs i Torneå. Båda terminalerna ska bland annat distribuera bränsle till sjöfarten.

Däremot uppges AGA ha lagt sitt LNG-terminalprojekt i Raumo på is.