Fotograf: Gasum

Kategori: Hamn/Logistik

Gasum planerar LNG-terminal i södra Finland

Gaskoncernen Gasum Oy planerar en stor terminal för import av flytande naturgas (LNG) till Finland. Alternativa placeringar för terminalen är Ingå eller Borgå. En miljökonsekvensbedömning för båda placeringsalternativen kommer att inledas.

Antero Jännes, vd för Gasum, motiverar terminalprojektet med den gynnsamma prisutvecklingen för LNG under det senaste årtiondet. En ökad produktionskapacitet och utnyttjandet av nya gasreserver har gjort LNG till ett konkurrenskraftigt alternativ till den gas som importeras via rörledning från Ryssland.

– Importterminalen för LNG skulle koppla Finland till den internationella gasmarknaden. Importen av LNG medför mångsidigare möjligheter att köpa gas, vilket ökar flexibiliteten inom upphandlingen. Detta säkrar att gasanvändarna i Finland även i fortsättningen får gas till ett konkurrenskraftigt pris som är jämförbart med konkurrentländernas priser., säger han.

Den flytande naturgasen skulle upphandlas på världsmarknaden och transporteras till terminalen i Finland med LNG-fartyg. I terminalen förgasas den och matas in i distributionsnätet för naturgas.

Gasum söker samtidigt marknader utanför gasnätet. Terminalen skulle lagra LNG för distribution i flytande form med pråmar eller tankbilar för att användas som fartygsbränsle eller inom industrin.

Gasums planerade terminal innebär en investering på EUR 200–400 miljoner, beroende på kapacitet och genomförande. Terminalen dimensioneras för en importvolym som motsvarar mellan 25 och 50 procent av den nuvarande konsumtionen av gas i Finland.

Beslut om att gå vidare med projektet tar Gasum när miljökonsekvensbedömningen är klar 2013. Bolagets hoppas på en tidsplan där LNG-terminalen skulle vara helt färdigställd senast i slutet av 2018. Terminalen kan byggas i etapper och tas i bruk efter hand. I så fall skulle den redan 2015 kunna börja distribuera LNG för bunkring av fartyg.

Gasum har dessutom ingått ett intentionsavtal med Åbo hamn om att uppföra en lagrings- och distributionstank för LNG i Åbo bland annat med tanke på sjöfarten.