Fotograf: Gasum

Kategori: Folk/företag

Gasum expanderar på gasmarknaden

Gasum förvärvar verksamheterna AGA Clean Energy och Nauticor Marine Bunkering från Linde AG.

Förvärvet av AGA Clean Energy och Nauticor Marine Bunkering skapar nya förutsättningar för Gasum att stärka utvecklingen av den nordiska gasmarknaden, uppger företaget i ett pressmeddelande. Syftet är att skapa en ny plattform från vilken Gasum kan möta den ökade efterfrågan på energilösningar med låga utsläpp från kunder inom industri, sjöfart och vägtransporter.

Två bunkerbåtar

Med förvärvet överförs ett antal tillgångar som en kondenseringsanläggning för LNG, två LNG-terminaler, LNG-bunkerfartygen Seagas och Kairos samt 48 tankstationer i Sverige och Norge. 

– Sjöfarten är strategiskt viktig och utgör ett av de centrala delområdena i vår verksamhet. LNG är viktig för att reducera utsläppen från sjöfarten i framtiden, säger Olga Väisänen, Vice President, Communications, till Sjöfartstidningen.

Genomförs 2020

Enligt Gasum kommer förvärvet att bidra till att uppfylla Gasums strategi att utveckla den nordiska gasmarknaden och skapa en ny plattform med ett bredare utbud till kunder inom sjöfart, industri och transporter.

Affären ska godkännas av relevanta konkurrensmyndigheter innan den kan genomföras. Avsikten är att kunna genomföra förvärvet under 2020, meddelar Gasum.

Tillväxtstrategi

– Förvärvet av AGA:s verksamheter Clean Energy och Nauticors Marine Bunkering är helt i linje med vår tillväxtstrategi. Förvärvet gör det möjligt för Gasum att tillhandahålla och säkra tillgången till en konkurrenskraftig energiform med låga utsläpp, för att möta efterfrågan hos kunder inom industri, sjöfart och vägtransporter i de nordiska länderna. Vi är mycket glada över affären som utgör ett viktigt steg för vårt företags arbete med att bygga ett nordiskt ekosystem för gas och svara på den ökande efterfrågan på energilösningar med låga utsläpp, säger Gasums vd Johanna Lamminen i pressmeddelandet.